Efikasno Aerosnimanje sa
Aibot X6 multikopterom

Iskoristite dinamičnost snimanja Aibot X6 multikoptera za fotogrametriju, oblake tačaka i 3d modele.

▶ Premer

Efikasno izvršite inspekciju dalekovoda

Uštedite vreme i novac koristeći Aibot X6 prilikom inspekcije dalekovoda i napravite visoko kvalitetne i detaljne fotografije iz raznih uglova.

▶ Inspekcija

Efikasno izvršite inspekciju mosta sa Aibot X6

Redovna inspekcija mostova sa Aibot X6 povećava bezbednost, pomaže nam da sagledamo detaljno stanje objekta, koristeći fotografije iz svih uglova.

▶ Inspekcija mosta

Efficient aerial survey with the AibotX6 UAV

▶ Premer

Cost time effective power line inspection by UAV

▶ Inspekcija

Efikasno izvršite inspekciju mosta sa AibotX6

▶ Inspekcija mosta