Geokom

Bosna i Hercegovina

Kompanija i adresa:

GEOKOM d.o.o
Nedima Filipovića 4A
71000 Sarajevo

T +387 (0) 33 - 522 84
E office@geokom.ba