Aibot X6 čuva vreme i novac

Izvršite premer i inspekciju velikih područja ili objekata neverovatno brzo i obezbedite precizne podatke za dalju obradu i analizu.

Potpuno integrisano geo-referenciranje

Nakon letenja, prikupljene fotografije se učitavaju u Aibotix AiProFlight softver i geo-referenciraju klikom miša.

Primer: snimanje jednog gradskog područja
Rezultat: orto-foto (rezolucije 5 mm po pikselu slike), geo-referenciran oblak tačaka

Visoka nosivost

Izuzetno prilagodljiv Aibot X6 može poneti razne tipove senzora težine do 2 kg.

Primer: inspekcija dalekovoda visokog napona
Rezultat: savršena inspekcija sa kamerom visoke rezolucije (npr. Nikon D800)

Maksimalna zaštita od sudara

Ultra lagano karbonsko kućište štiti objekte i ljude u slučaju sudara i sprečava oštećenje rotora.

Primer: inspekcija brane u Italiji
Rezultat: Uspešno završena inspekcija sa Aibot X6 uprkos jakom vetru.

Precizna navigacija i podaci

Izuzetno lako upravljanje letelicom Aibot X6 vam omogućava precizno letenje i pozicioniranje senzora, što dodatno povećava tačnost podataka koje dostavljamo.

Primer: snimljeno 50,000 m2 u 20 minuta
Rezultat: let na nadmorskoj visini od 2,000 m, dobijen oblak tačaka sa tačnošću do na 1 cm

GPS ili ručno upravljanje

Čak i u vetrovitim uslovima, Aibot X6 se jednostavno kontroliše uz pomoć GPS. U zonama gde je GPS prijem slab ili nepostojeći, neophodno je ručno kontrolisanje letelice.

Primer: inspekcija Sabancı Merkez džamije
Rezultat: visoko kvalitetne i vrlo detaljne slike za održavanje i popravku, 3D model.

Potpuno automatizovano poletanje i sletanje

Aibot X6 UAV se može popeti do željene visine, snimiti zadatu teritoriju po planu leta i sleteti automatski.

Primer: snimanje Argyle rudnika dijamanata
Rezultat: orto-foto, oblak tačaka i 3D model

Pouzdana kontrola visine leta

Minimalna dozvoljena visina može biti unapred podešena tako da Aibot X6 leti doviljno daleko iznad površi terena.

Primer: snimanje reke
Rezultat: podaci za sanaciju reke Alz nakon izlivanja hemikalija u istu.

Tačke od interesa

Tokom leta pilot može da odredi značajan objekat na terenu kao tačku od interesa. Aibot će zatim koristiti ovaj objekat kao orjentacionu tačku.

Primer: Svetska kulturna baština u Meksiku
Rezultat: 3D model i orto-foto veličine piksela 5 mm

Funkcija “lebdenja u mestu”

Lebdenje u mestu nam omogućava da dobijemo precizne i kvalitetne fotografije svih nama interesantnih delova koje treba snimiti u toku leta.

Primer:inspekcija Salinello Viaduct
Rezultat: veoma precizne i detaljne fotografije mosta čak i sa unutrašnje strane.

Lako orijentisanje

Aibot X6 uvek leti u pravcu koji mu zadamo preko daljinskog kontrolera.

Primer: inspekcija vetrogeneratora
Rezultat: fotografije i video snimci visoko-preciznih detalja iz željene perspektive.

Funkcija “vraćanje kući”

Ukoliko startujemo “Coming Home” funkciju, Aibot X6 će početi automatski da se vraća na mesto poletanja.

Primer: 300-metara dubok rudnik bakra
Rezultat: Obračunate razlike zapremina uz pomoć automatskog plana leta.

Pregled svih karakteristika

Sa Aibot X6, možete generisati visoko-precizne podatke. Brzo, efikasno i sigurno.

Precizna navigacija
i podaci

Lako orjentisanje

Maksimalna zaštita
od sudara

Potpuno integrisano
geo-referenciranje

GPS ili ručno
upravljanje

Potpuno automatizovano
poletanje i sletanje

Tačke od
interesa

Funkcija “lebdenja u mestu”

Funkcija
"vraćanje kući”

Pouzdana kontrola
visine leta

Visoka nosivost
do 2 kg

Pripremljen za
sve senzore