applications

Aibot X6 multikopter u industrijskim inspekcijama

Realizujte zahtevne zadatke inspekcije sa Aibot X6.

  • Inspekcija dalekovoda
  • Inspekcija vetrogeneratora
  • Inspekcija fotonaponskih sistema (solarnih panela)
  • Inspekcija mostova
  • Inspekcija naftovoda i gasovoda
  • Inspekcija železničkih pruga
  • Termalna analiza sa snimcima termalnih kamera

Inspekcija zgrada, solarnih postrojenja, vetrogeneratora, objekata i sistema u mreži autoputeva može biti realizovana multikopterom Aibot X6. Svi snimci i podaci leta mogu biti detaljno kreirani i analizirani.


Inspection of High Voltage Power Lines

Inspekcija dalekovoda

Aibot X6 u kombinaciji sa SLR-om visokog kvaliteta je savršena platforma koja pravi kvalitetne snimke za inspekciju nadzemnih vodova.

Pročitati više


Inspection of windmills with the Aibot X6 UAV

Inspekcija vetrogeneratora

Aibot X6 multikopter se sve više primenjuje u "oblasti "zelene energije"", i idealan je za inspekciju vetrogeneratora.

Pročitati više


Thermografie

Solarna termovizija

Kombinacija koja je impresivna! Aibot X6 multikopter u kombinaciji sa termalnom kamerom, je savršena platforma za primenu u termografiji.

Pročitati više


Bridge Inspection

Inspekcija mostova

Aibot X6 čini da inspekcija nepristupačnih i teško vidljivih lokacija bude moguća. Redovna inspekcija kritičnih tačaka mosta je bitna za kvalitetnu pripremu svih narednih održavanja.

Pročitati više