Softver AiProFlight

U autonomnom režimu letenja, Aibot X6 može da leti duž prijektovane putanje automatski. Putanja letenja je kreirana Aibotix AiProFlight softverom za planiranje leta i učitana putem wifi konekcije u letelicu. Uz pomoć unapred isplanirane trase, Aibot može da izvrši inspekciju i mapiranje automatski bez ručnog upravljanja.

Waypoint - Generator

Ground Sampling Distance 15 mm/pixel
Groundspeed 3.00 m/s
Forward Overlap 70 %
Side Overlap 40 %
Altitude 57.95 m
Waypoints 120  
Trigger Sequence 9.77 s
Angle 7 °
 
1Kursorom miša obeležimo područje koje bi trebalo da se ispita sa Aibot X6, zatim program automatski, na osnovu parametara koji se nalaze na slici iznad sa leve strane, kreira rutu I prikazuje je crvenim linijama.
2 Ovako izgleda konačan plan leta. Bele tačke predstavljaju mesta sa kojih će biti napravljene fotografije.
 
1 Bela tačka koja se nalazi u sredini žutih kvadrata se naziva tačkom od interesa (POI). To može biti zgrada na kojoj će biti izvršena inspekcija. Putanja leta vodi oko tačke od interesa (POI), na koju je kamera usmerena sve vreme tokom leta.
2 Ovako izgleda plan leta za inspekciju tačke od interesa POI. Bela tačka u sredini predstavlja “tačku od interesa”.

Point Of Interest(POI)

  Name Longitude Latitude
W1 51.2632881 9.5569069
W2 51.2629121 9.5594389
W3 51.2616366 9.5591707
W4 51.2603206 9.5589561
W5 51.2604616 9.5556945
W6 51.2618782 9.5562417
W7 51.2629591 9.5567030

Generation Parameters

Horizontal Alignment Right
Vertical Alignment Up
Horizontal Points 6
Points Distance 0.50
Segment Count 12
Segment Spacing 0.10

AiProFlight nudi kompletnu fleksibilnost prilikom izvođenja najkompleksnijih zadataka. Nakon leta, georeferencirane fotografije mogu biti korišćene za dalju odbradu ili dobijanje mapa i 3D modela. Slika iznad je primer plana leta napravljenog za indetifikaciju neispravnih modula u solarnom parku.

AiProFlight Softver

Nam nudi mogućnost kreiranja plana leta, koji će biti automatski aktiviran nakon poletanja Aibota. Dodatne funkcije uključuju:

  • Automatsko generisanje putanje leta u saglasnosti sa fotogrametrijskim zahtevima
  • Aerial Image Management Module, za upravljanje fotografijama
  • Keširanje mapa za offline planiranje
  • Baza podataka sa parametrima različitih tipova kamera koji se mogu koristiti za snimanja sa Aibotom.

Agisoft PhotoScan Pro

Agisoft PhotoScan Pro softver nam obezbeđuje generisanje orto-foto mozaika visoke rezolucije, oblaka tačaka i detaljnog Digitalnog Modela Terena.

  • Generisanje oblaka tačaka
  • Digitalni Model Terena (DEM)
  • Orto-foto
  • Georeferenciranje ostvarenih rezultata
  • 4D rekonstrukcija za dinamčke prikaze