Korišćenje VekomNet GNSS mreže

Cenovnik

Izaberite odgovarajući tip i paket ponuđenih servisa VekomNet GNSS mreže.

CENOVNIK – važi od 01.07.2021. (“Sl. glasnik RS” 62/2021)

VekomNet RTK paketi
RBŠIFRANAZIV USLUGEKOL.CENA RSD
1.RTK01VekomNet RTK – Pozicioniranje primenom kinematičke metode 1 dan11.240,00
2.RTK02VekomNet RTK – Pozicioniranje primenom kinematičke metode 1 mesec120.370,00
3.RTK03VekomNet RTK – Pozicioniranje primenom kinematičke metode ”Flat Rate” 3 meseca145.260,00
4.RTK04VekomNet RTK – Pozicioniranje primenom kinematičke metode ”Flat rate” 6 meseci179.210,00
5.RTK05VekomNet RTK – Pozicioniranje primenom kinematičke metode ”Flat rate” 12 meseci1112.040,00
VekomNet DGPS paketi
RBŠIFRANAZIV USLUGEKOL.CENA RSD
6.DGPS01VekomNet DGPS – Pozicioniranje primenom diferencijalne metode ”Flat Rate” 12 meseci127.160,00
VekomNet RTK servis za poljoprivrednike
RBŠifraNaziv uslugeKol.Cena RSD
7.RTKP01AGROS RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode 1 mesec116.700,00
8.RTKP02AGROS RTK - Pozicioniranje primenom kinematičke metode 12 meseci136.720,00

NAPOMENA:

  • Cene su izražene sa PDV-om i odnose se na jedan GNSS prijemnik po jednom korisničkom nalogu
  • Kada se koristi VekomNet RTK paket pod rednim brojem 5. ovog cenovnika za svaki sledeći GPS prijemnik, po jednom korisničkom nalogu, cena se obračunava na način da se cena prethodno registrovanog GPS prijemnika množi sa koeficijentom 0,9.
  • Od 11-tog GPS prijemnika pa na dalje, po jednom korisničkom nalogu, obračunava se cena koja je obračunata za 10-ti GPS prijemnik.

 

Prijava na sistem i kupovina paketa se može obaviti:

  • Popunjavanjem obrasca
  • Putem e-maila
    Pošaljite E-mail na adresu gnssadministrator@geokom.ba sa opisom usluga iz cenovnika za koje ste zainteresovani
  • Direktno telefonom
    Pozovite direktno administratora GNSS Mreže na telefone 011/2850 655 ili 063/638 787 i prosledite mu sve potrebne informacije