Generalni pokazatelj grešaka popravaka za celu mrežu

Globalni RMS

NOVA mape i globalne RMS vrednosti su namenjene pružanju generalnog pokazatelja performansi pozicioniranja u Mreži (mrežni i klasični RTK). Prikazane vrednosti ne predstavljaju tačnost pozicije rovera jedan na jedan, zbog toga što kvalitet pozicije rovera zavisi takođe i od drugih grešaka kao što su višestruka refleksija signala, kašnjenje korekcija kao i procesni algoritmi za obradu signala koje koristi sam rover.

Globalni RMS: Generalni pokazatelj grešaka popravaka za celu mrežu


Generisano u Leica Spider QC

  • Globalni RMS