GNSS Tehnologija

Princip pozicioniranja

GNSS Mreža predstavlja sistem GNSS Permanentnih Stanica postavljenih na određenoj teritoriji, međusobno povezanih i daljinski kontrolisanih iz jednog centra u cilju obezbeđivanja servisa za precizno satelitsko pozicioniranje i navigaciju.

Satelitski podaci prikupljeni na Permanentnim Stanicama se putem komunikacionih linkova konstantno šalju u kontrolni centar gde se vrši njihova obrada, generisanje diferencijalnih korekcija i distribucija svim korisnicima.

Princip pozicioniranja u GNSS Mreži u realnom vremenu

 1. Permanentne stanice šalju podatke u Kontrolni centar (24h kontinualno)
 2. GNSS Spider softver u Kontrolnom centru procesira podatke i generiše diferencijalne korekcije
 3. Korisnik šalje svoj trenutni položaj Kontrolnom Centru Mreže
 4. Na osnovu položaja korisnika Mreža generiše diferencijalne korekcije (MAX, iMAX i VRS) koje korisnik na terenu prima (preko GPRS/Interneta) i kombinuje ih sa satelitskim signalima koje prima preko svog GNSS/GPS prijemnika.

Na ovaj način dobija obezbeđuje se visoka tačnost pozicioniranja u realnom vremenu.

Koje su prednost korišćenja GNSS mreže?

 • Visoka i homogena tačnost pozicioniranja na celom području obuhvaćenom Mrežom
  To je obezbeđeno zahvaljujući tome što korisnik može da iskoristi satelitske podatke sa više stanica, a mrežnim procesiranjem je obezbeđena analiza i modelovanje grešaka što omogućava visoku i homogenu tačnost na kompletnom području pokrivenom GNSS Mrežom.
 • Ušteda u vremenu
  Korisnik počinje sa radom odmah po dolasku na teren, tj. ne mora da gubi vreme na postavljanje i, eventualno premeštanje, svoje bazne stanice.
 • Smanjenje troškova
  Korisniku je potreban samo jedan GNSS uređaj – Rover, tj. ne mora da kupuje svoju baznu stanicu, nema dodatne troškove prevoza potrebne za postavljanje/premeštanje bazne kao i troškove obezbeđivanja bazne stanice.