Prednosti međunarodno priznate akreditacije

ILAC MRA pozivanje

Od 2015. godine uverenja o etaloniranju koja izdaje Laboratorija za etaloniranje Vekom Geo, pored nacionalnog znaka o akreditaciji pozivaju se i na ILAC MRA znak međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija.

Povezivanjem sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima akreditacije obezbeđuje se uzajamno prihvatanje rezultata ocenjivanja usaglašenosti sprovedenog u Srbiji ili EU. Na taj način uverenja o etaloniranju u našoj akreditovanoj laboratoriji mogu da se koriste i primenjuju ne samo u milionskom evropskom tržištu nego i svetskom. Na taj način osigurava se poverenje u kvalitet i bezbednost srpskih proizvoda i usluga i pruža se izuzetno važna tehnička podrška ekonomiji u ostvarivanju konkurentnosti na evropskom tržištu.

Na osnovu upotrebe simbola ATS-a i ILAC MRA, korisnici naših usluga usluga mogu biti sigurni u međunarodnu pouzdanost usluga koje od nas koriste.