Alati za vizuelizaciju i analizu dinamičkih informacija

Hexagon Geospatial

Hexagon Geospatial tehnologija pruža vam alate za vizuelizaciju i analizu dinamičkih informacija za rešavanje kritičnih izazova u stvarnom svetu. 

Sa bogatom tehničkom osnovom koja se proteže decenijama, Hexagon geoprostorna rešenja međusobno povezuju automatizaciju, Internet stvari (IoT), veštačku inteligenciju (AI), API-je, ubrzanje GPU-a, računanje u oblaku i obradu podataka.Kroz rešenja za desktop računare, mobilne telefone ili servere Hexagon Geospatial rešenja premošćuju jaz između geoprostornog i operativnog sveta. 

Hexagon Geospatial proizvodi podeljeni su u tri grupe: 

Power Portfolio

Power Portfolio povezuje fotogrametriju, daljinsku detekciju i GIS obezbeđujući vam efikasan, unapređen sistem za sve vaše geoprostorne potrebe. Bazirana na čvrstim tehničkim temeljima, koji su razvijani decenijama, Hexagon Geospatial rešenja integrišu senzore, softvere i korisničke radne procese u inteligentni informacioni ekosistem koji isporučuje korisne informacije.

Power portfolio

Hexagon Smart M.Apps®

M.App Portfolio je geoprostorna platforma zasnovana na oblaku koja se može koristiti za dizajn, izgradnju i hostovanje Hexagon Smart M.Apps-a i osnovnih geoprostornih veb servisa za izgradnju geoprostornih aplikacija u oblaku.  

Hexagon Smart M.Apps® su dinamične, interaktivne aplikacije za mape koje brzo i intuitivno spajaju lokaciju i statistiku, potpomognute podacima u realnom vremenu i dostupne su u obliku jednostavne aplikacije. Kombinuje sadržaj, poslovne tokove posla i geoprocesiranje u jednu aplikaciju za pretvaranje podataka u pametnu digitalnu stvarnost. 

Hexagon Smart M.Apps®

Luciad portfolio

Luciad Portfolio donosi geoprostorna softverska rešenja koja pokreću kritične operacije u svetu. Naše aplikacije pojednostavljuju život programera i krajnjih korisnika naprednom vizuelnom analitikom koja im omogućava da otključaju potencijal lokacije u realnom vremenu o lokaciji i stvaraju temelje za sledeću generaciju 5D geoprostornih sistema. 

Od zaštite kritičnih sredstava do stvaranja digitalne infrastrukture za pametne gradove, pomažemo korisnicima da implementiraju intuitivne komandne i kontrolne sisteme. Naši kupci zavise od portfelja Luciad za vizuelizaciju visokih performansi koja im omogućava da primene skalabilna rešenja.

Luciad portfolio