Autonomno snimanje stvarnosti za robote

Leica BLK ARC robotski modul za autonomno lasersko skeniranje

Leica BLK ARC je autonomni laserski skener modul za robote. Dizajniran je tako da se integriše sa robotskim nosačima kako bi se omogućilo autonomno mobilno lasersko skeniranje uz minimalnu ili nikakvu intervenciju čoveka. Korisnici mogu jednostavno planirati putanju skeniranja i ostaviti BLK ARC da samostalno skenira. Naš prvi robotski nosač je Boston Dynamics Spot robot. BLK ARC u kombinaciji sa Spotom stvara brz, jednostavan, siguran i autonomni tok snimanja stvarnosti. Zajedno isporučuju potpuno autonomne i ponovljive misije skeniranja za snimanje 3D oblaka tačaka i panoramskih slika, dok Spot prenosi BLK ARC kroz okruženje.

BLK ARC autonomni modul za lasersko skeniranje

 • Automatski izvršava misije skeniranja uz minimalnu intervenciju korisnika
 • Lako se montira na Boston Dynamics Spot i integriše sa njegovim senzorima
 • Poboljšava robotsku navigaciju uz snimanje 3D oblaka tačaka za stvaranje 3D digitalnih kopija
 • Vrši statičko i mobilno skeniranje tokom iste misije skeniranja
 • Može samostalno ponavljati zadatke skeniranja radi ažuriranja napretka projekta i promena na lokaciji
 • Koristi GrandSLAM tehnologiju: LiDAR SLAM, Visual SLAM i IMU za snimanje stvarnosti i autonomnu navigaciju kroz složena okruženja

Pomoću BLK ARC UI, intuitivnog korisničkog interfejsa zasnovanog na pregledaču, korisnici mogu daljinski planirati putanje skeniranja koristeći postojeće crteže ili BIM modele vaše zgrade, uključujući velike i složene prostore. Ovo omogućava korisniku da uštedi vreme i omogući BLK ARC -u da skenira složena ili opasna okruženja, a da pritom ostane na sigurnoj lokaciji.

BLK ARC UI omogućava korisniku da:

 • Upravlja različitim senzorima i robotskim nosačima
 • Kreira korisničke profile
 • Upravlja postavkama robota i skeniranja
 • Kontroliše putanju robota i kameru za detalje

BLK ARC UI premošćuje udaljenost između kancelarije i terena i omogućava postavljanje robotskih misija planiranih u Cyclone 3DR softveru na robota. Kada misija bude završena, BLK ARC UI pomaže u usmeravanju podataka ili u korisnikov stari softver, Leica Cyclone, ili u direktnom otpremanju sa terena u HkDR.

Rad na daljinu

Planirajte i izvršavajte misije sa udaljene lokacije, bilo u kancelariji ili na terenu i na taj način budite na sigurnoj udaljenosti od opasnih područja.

Planiranje oflajn putanje

Kreirajte nove misije i prilagodite postojeće misije za bilo koje okruženje koristeći Leica Cyclone 3DR.

GrandSLAM tehnologija

GrandSLAM kombinuje LiDAR SLAM, Visual SLAM i IMU kako bi omogućio potpuno autonomno skeniranje i robotsku navigaciju.

Statički i mobilni načini skeniranja

BLK ARC može skenirati u statičkom i mobilnom režimu tokom iste misije i skenovi oba tipa će biti registrovani zajedno tokom misije.

Zaštita LiDAR modula

Integrisana U-šipka štiti BLK ARC modul kada se montira na robotski nosač.

Jednostavan korisnički interfejs

Upravljajte svojim BLK ARC-om putem jednostavne aplikacije zasnovane na pregledaču: BLK ARC UI.

Otpremite u HkDR

Otpremite BLK ARC podatke direktno iz modula na HkDR, našu platformu za skladištenje podataka, vizualizaciju i saradnju zasnovanu na oblaku.

Imate li pitanja?

 • Laserski skeneri

Kontaktirajte nas u vezi Leica BLK ARC

Za više informacija kontaktirajte našu prodaju