Automatsko izravnanje mreže i deformaciona analiza

Leica GeoMoS Adjustment

Leica GeoMoS Adjustment – automatsko izravnanje mreže i deformaciona analiza

Gradilišta, tuneli, rudnici, brane – svuda gde vam trebaju najpreciznije i najpouzdanije informacije o pomeranju objekata. Leica GeoMoS Adjustment vam omogućava da donesete odgovarajuće odluke bazirane na statistički optimizovanim i verifikovanim podacima.

Leica GeoMoS Adjustment obezbeđuje:

 • Automatsko izravnanje mreže
 • Automatsku deformacionu analizu
 • Projektovanje mreže

Integracija

 • Integracija u Leica GeoMoS rešenje za automatski monitoring

Najprecizniji metod za otkrivanje pomeranja

 • Kombinacija merenja sa više totalnih stanica i/ili GPS/GNSS prijemnika
 • Robusno izravnanje obezbeđuje najvišu preciznost i pouzdanost
 • Automatsko otkrivanje grubih grešaka

Statistički značaj pomeranja = bolje donošenje odluka

 • Statističko kvalifikovanje pomeranja – da li se zaista pomera ili ne?
 • Ocena tačnosti i pouzdanosti monitoring sistema

Otkrivanje nestabilnih tačaka

 • Nezavisno testiranje stabilnosti referentnih tačaka i tačaka objekta
 • Identifikovanje koje referentne tačke su stabilne a koje nisu

Grafička analiza i prezentacija rezultata merenja

 • Dijagrami u funkciji vremena omogućavaju brzu analizu dobijenih rezultata
 • Grafici prikazuju intenzitet, preciznost i statističku značajnost pomeranja
 • Otkrivanje, odnosno praćenje nestabilnih tačaka
 • Detaljne informacije sa numeričkim rezultatima
 • Poređenje po epohama

Projektovanje mreže

 • Simulacija matematičke geometrije u cilju optimizovanja tačnosti i pouzdanosti mreže
 • Uvoz ocenjenih tačaka monitoring sistema
 • Optimizacija mreže – izbor geometrije mreže, topologije, tačnosti planiranih merenja u zavisnosti od očekivanih pomeranja
 • TPS Softver
 • Monitoring

Leica Geosystems Monitoring rešenja