Autonomna kontrola senzora za monitoring, obezbeđuje kontinualni protok podataka.

Leica GeoMoS Edge

Leica GeoMoS softverski paket sada dolazi sa potpuno novim Leica GeoMoS Edge monitoring softverom za autonomnu kontrolu senzora i neprekidnu registraciju podataka na terenu. GeoMoS Edge omogućava da merenja budu kontinualno vršena i privremeno skladištena, čak i u slučaju kada komunikacija sa kancelarijom nije raspoloživa – sprečavajući na taj način gubitak podataka. On je integrisan u Leica ComGate20, “plug-and-play” rešenje za komunikaciju u projektima monitoringa.

On takođe poseduje EdgeConnect tehnologiju, razvijenu od strane kompanije Xalt, koja omogućava brzo i bezbedno “cloud IoT” povezivanje između svih uređaja na terenu i u kancelariji, bez potrebe za dugotrajnim i skupim konfigurisanjem od strane IT stručnjaka. Dodatno, GeoMoS Edge može zaustaviti rad pojedinih senzora za potrebe konfigurisanja tokom mernog ciklusa, što takođe sprečava gubitak podataka.

Leica Nova TM50 kompletira ovu savršenu GeoMoS monitoring kombinaciju senzora, komunikacije i softvera. On je dizjaniran da podrži provajdere monitoring servisa koji žele da minimizuju rizik od prekida i obezbede 24/7 rad monitoring Sistema.

24/7 – bez gubitaka podataka

Čak i kada je komunikacija sa kancelarijom prekinuta, senzori će nastaviti da vrše merenja i poslati podatke na server nakon ponovnog uspostavljanja komunikacije.

Centralizovana konfiguracija

Mnogo brži setup bez potrebe za odlaskom stručnjaka na teren.

Kontrola individualnih senzora

Senzori na terenu se mogu stopirati u cilju promene konfiguracije bez potrebe za zaustavljanjem kompletnog mernog ciklusa.

Kontrola vaših investicija

Obezbedite najviši kvalitet sirovih merenja, čak i kada su merni ciklusi potpuno autonomni i bez konekcije na server.
  • TPS Softver

Kontaktirajte nas u vezi GeoMoS rešenja

Obezbedite probnu licencu za GeoMoS Now! Survey Edition ili potražite dodatne informacije.

Leica GeoMoS

Fleksibilno softversko rešenje za automatski deformacioni monitoring.

Leica Nova TM60

Najtačnija i najpouzdanija “Imaging” totalna stanica za monitoring.

Leica M-Com

Prvo “plug and play” rešenje za monitoring.