Rešenje za menadžment svih GNSS mrežnih servisa

Leica Spider Business Center

Kao proširenje Leica GNSS Spider softvera, Leica Spider Business Center je web server bazirana softverska komponenata Leica Spider softverskog paketa. Dok GNSS Spider vrši obradu u računanje korekcija, Spider Business Center služi kao korisnički web portal vaše GNSS mreže sa interfejsom na brojnim jezicima namenjen kako krajnjim korisnicima tako I operatorima I inženjerima podrške koji upravljaju vašom mrežom. 

Leica Spider Business Center kombinuje sve elemente potrebne za efikasnu kontrolu vaše infrastrukture, uključujući moćni i bezbedni menadžment korisnika i korisničkog pristupa, praćenja statusa mreže i rovera i obezbeđuje krajnjim korisnicima pristup statusnim informacijama i post-procesing servisima. On takođe obezbeđuje bezbednu autorizaciju i autentifikaciju za sve Leica GNSS Spider real-time servise kao I post-processing servise koje obezbeđuje X-pos Server 

Administratorski Portal

Preko administratorskog portala, operatori i inženjeri podrške mogu lako upravljati korisničkim podacima kao njihovim pravima koristeći fleksibilan menadžment naloga. Portal takođe omogućava simultani pristup više korisnika, praćenje statusa i korišćenja GNSS mreža, kontrolu pristupa servisima, svakodnevno administriranje i upravljanje sistemom sa bilo kog mesta i u bilo kom trenutku.

Sigurnost podataka

Web bazirani interfejs Leica Spider Web aplikacija omogućava efikasan i brz pristup informacijama koje su centralizovano smeštene na platformi. Portal takođe koristi najviše sigurnosne standarde sa mogućnošću sledivosti bilo koje modifikacije sistema kroz log fajlove.

Korisnički portal

Intiutivni korisnički portal obezbeđuje korisnicima mogućnost da samostalno nađu potrebne informacije uključujući mrežne statuse koji su transparentno prikazani i publikovani, značajno redukujući količinu podrške zahtevane od strane mrežnog operatera. Autorizovani korisnici mogu takođe pristupiti i servisima za postprocessing.

Post Processing Servisi

Koristite RINEX Data Servise za klasično preuzimanje GNSS podataka ili iskoristite prednosti mrežnog rešenja u naknadnoj obradi sa Virtual RINEX Servisom. Bez potrebe za PC softverom dođite do visoko tačnih koordinata koristeći Servis za Računanje koordinata a putem Servisa za Transformaciju Koordinata jednostavno sračunajte koordinate u lokalnom datumu.

Posetite Spider Buissines Center

Posetite naš Demo Portal za Spider Web