Rešenje za sve probleme

Leica Zeno 20 + DISTO™ S910

Nadoknadite GNSS nedostatke sa kombinovanom tehnologijom.

Kombinacijom novog Leica DISTO™ S910 sa Leica Zeno 20 menja se način prikupljanja informacija na GNSS-nepristupačnim lokacijama. Sa gamtec tehnologijom, visoko precizna merenja dužine i ugla sa DISTO™ S910 transferuju se tokom rada na Zeno 20, gde se podaci upisuju u realnom vremenu u vaš GIS – problemi lokacije bez GNSS signala su sada prošlost.

Dobitna kombinacija
DISTO™ S910 precizno meri dužinu i ugao a sa tačnom pozicijom obezbeđenom sa Zeno 20 imaćete revolucionarni instrument sa kojim ćete moći da izmerite čak i nepristupačne detalje. Zeno Mobile aplikacija na Zeno 20 uređaju omogućava da sa lakoćom uspostavite konekciju i izvršite transfer merenja sa DISTO™ S910 u vaš projekat – bez dodatnog post procesiranja.

Offset merenje
Jednostavno navizirajte offset tačku i sačuvajte merenje jednim klikom na Zeno 20 gde će pozicija tačke biti generisana u predefinisanom koordinatnom sistemu. Za razliku od rešenja baziranog na kompasu, gamtec tehnologija oslanja se na očitavanje pravca postižući tako mnogo bolju preciznost, koja je dodatno poboljšana stabilizacijom na stativu.

Povećajte produktivnost sigurno i precizno uz offset merenja sa udaljene lokacije

  • Otklonite GNSS ograničenja na jednostavan i pristupačan način
  • Održite preciznost na visokom nivou uz mehaničko očitavanje ugla, dobru stabilizaciju i precizno određivanje stanice
  • Povećajte bezbednost – eliminišite nebezbedno prelaženje prometnih saobraćajnica, zadržavanje na istim i kretanje po nepristupačnim terenima