Najnovija Geodetska tehnologija koja će povećati vašu produktivnost

Istražite najnoviju tehnologiju koja pomaže geodetima da budu brži i unaprede svoje radne procese da bi ispoštovali zahteve korisnika, sa manje resursa i uz visok kvalitet.

Biti na lider znači više od uvođenja novih tehnologija. Naša posvećenost inovacijama koristi najnovije tehnologije koje obezbeđuju vrhunske performanse i kvalitet proizvoda.

Prvo na svetu rešenje za kompenzaciju nagiba prizme — Leica AP20 AutoPole

AP20 AutoPole kombinuje inteligentni senzorski modul sa novim AP štapom za prizmu i radi sa aktuelnim Leica Geosystems automatizovanim totalnim stanicama obezbeđujući jedinstveno rešenje za automatizovani radni proces.

AP20 AutoPole otvara nove mogućnosti i predstavlja prvi uređaj na svetu koji rešava tri problema koja prate merenja na terenu:

– Nema više potreba da štap držite vertikalno i stabilno. Pogledajte više o Kompenzaciji nagiba.

– Manuelni unosite visinu prizme. PoleHeight funkcionalnost će automatski promeniti visinu prizme i obezbediti pouzdana I tačna merenja.

– Praćenje pogrešne prizme na gradilištu. TargetID funkcija omogućava da totalna stanica ili MultiStanica bez greške identifikuje vašu prizmu u toku rad. To sprečava praćenje drugih signala, pogotovo na radilištima gde je prisutno više geodetskih ekipa.

Novi Leica CS30 – svestrani geodetski kontroler

Da li tražite svestrani terenski kontroler? Leica CS30 tablet je kontroler dizajniran za izdržljivost. Dovoljno je mali da ga ponesete svuda, ali ima moć da obavlja različite geodetske poslove, koristi senzore za snimanje i radi sa crtežima. Uz brzu internet konekciju i fleksibilan i stabilan Windows operativni sistem, CS30 sa softverom Leica Captivate povezuje kancelariju, teren i senzore.
Posetite stranicu proizvoda da biste otkrili zašto je CS30 izdržljiv, bezbrižan, dizajniran za geodete i pogodan za namenu.

Jedna aplikacija za sve terestričke skenere

Leica Cyclone FIELD 360 aplikacija za mobilne uređaje je sada proširena na sve Leica Geosystems 3D terestričke laserske skenere za mogućnost prikupljanja i vizuelizacije podataka na terenu, unapređujući postojeći i već dobro poznati radni 3D prikupljanja realnosti.

Jednostavnim pritiskom na dugme u aplikaciji za mobilni uređaj, svi korisnici laserskih skenera kompanije Leica Geosistems mogu da snime visokokvalitetne podatke i verifikuju registraciju direktno na terenu sa nekoliko jednostavnih klikova, štedeći dragoceno vreme u kancelariji. Leica ScanStation P-serija, svestrani, brzi i 3D laserski skeneri za istraživanje, sada mogu iskoristiti sve prednosti postojećeg radnih procedura i dokazanog povećanja produktivnosti aplikacije Ciclone FIELD 360 za mobilne uređaje.

Nov concept snimanja realnosti i integracije za kreiranje modela I brzi pregled

Naša nova platforma za snimanje stvarnosti na nivou preduzeća, Leica Cyclone ENTERPRISE, kojom upravljaju korisnici, omogućava saradnju i kreiranje rezultata na različitim platformama. Nova platforma pruža centralni alat za upravljanje, saradnju i pristup projektima snimanja stvarnosti za pregled, deljenje i analizu podataka preko Leica TruView LIVE – novog besplatnog pregledača zasnovanog na web pretraživaču.

Pet automatizovanih totalnih stanica koje će povećati produktivnost u svakom okruženju

Unapredili smo naš kompletan portfolio automatizovanih totalnih stanica u 2020. Počeli smo sa novom Leica Nova MS60 MultiStanicom i TS60 totalnom stanicom, a sada predstavljamo nove Leica TS16, TS13 totalne stanice i novu TM60 monitoring totalnu stanicu. Sve naše automatizovane totalne stanice su dizajnirane da pomognu geodetima da postignu najvišu tačnost merenja i najbolju pouzdanost. Korisnici automatizovanih totalnih stanica TS13, TS16, TS60 i MS60 MultiStanice mogu sada meriti visinu instrumenta jednim pritiskom na dugme, koristeći AutoHeight funkcionalnost i locirati svoje instrumente u svakom trenutku, u cilju sprečavanja krađe ili optimalne organizacije terenskih poslova, koristeći LOC8 modul. TM60 je naša monitoring totalna stanica, namenjena i napravljena za kontinualno 24/7 praćenje stabilnosti objekata. Sve automatizovane totalne stanice dolaze sa Leica Captivate softverom, što u kombinaciji sa nekim od kontrolera, omogućava geodetima da jednostavno završe svaki terenski posao koristeći neki od brojnih programa.

Izmerite ono šta vidite

Leica GS18 I GNSS RTK rover sa Vizuelnim Pozicioniranjem, omogućava korisniku da prikupi potrebne podatke sa određenog odstojanja i meri tačke na fotografijama, na terenu ili u kancelariji. Tehnologija Vizuelnog Pozicioniranja (fuzija senzora koja kombinuje GNSS, IMU i kameru), omogućava korisniku da izmeri do sada nepristupačne ili zaklonjene tačke bezbedno i efikasno. Pored vizuelnog pozicioniranja, GS18 I poseduje takođe, i sve funkcionalnosti GS18 T Rovera, uključujući mogućnost merenja i obeležavanja tačaka sa nagnutim ili vertikalnim štapom. GS18 I korisnici mogu posao završiti brže na terenu i nastaviti sa merenjem tačaka u Leica Infinity softveru, u kancelariji. Ukoliko se javi potreba za merenjem dodatnih tačaka ili je neka tačka preskočena, ona se može izmeriti sa fotografija. GS18 I koristi Leica Captivate softver za prikupljanje fotografija, merenje tačaka na i kontrolu kvaliteta na terenu. Otkrijete kako vas GS18 I može učiniti još efikasnijim.

Budite još konkurentniji u monitoringu sa Leica GeoMoS Edge softverom

Geodeti su u mogućnosti da izmere pomeranja objekta sa milimetarskom tačnošću, pomažući inženjerskim kompanijama i izvođačima da se suoče sa izazovima u pogledu praćenja promena na objektima i u okruženju. Monitoring tehnologija se konstantno razvija – postaje brža i bolja. Nova Leica GeoMoS Edge, monitoring softverska komponenta, integrisana u komunikacione uređaje obezbeđuje 24/7 pouzdanost u pogledu kompletnosti merenih podataka putem autonomne kontrole senzora na terenu. Čak i u slučaju prekida komunikacije sa monitoring senzorom, merenja se nastavljaju i privremeno skladište lokalno, što sprečava gubitak podataka.

Vekom-Footer-001

VAŠ GEODETSKI PARTNER

Jedino Leica Geosystems ima 200 godina iskustva u oblasti geodezije. Pogledajte kako vas mi možemo podržati našim rešenjima za merenje i pozicioniranje vrhunskog kvaliteta.

Vekom-Footer-002

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE

Otkrijte kako vam  digitalizacija tehnologija i procesa može pomoći u poslovanju da kreirate nove mogućnosti, ostanete konkurentni i povećate produktivnost.

Vekom-Footer-003

GEODETSKA REŠENJA

Bez obzira na kompleksnost projekta, u okviru našeg širokog portfolija za  merenje, pozicioniranje, vizuelizaciju, ćete naći rešenje koje će vam pomoći da budete…

Vekom-Footer-004

UNAPREDITE VAŠE ZNANJE

Steknite nove veštine da bi ste bili efikasniji i pravovremeno reagovali na poslovne zahteve. Otključajte potencijal da bi ste ponudili bolje, brže i specijalizovanje usluge…