DST 360

FTA 360-S

MERENJE OD
TAČKE DO TAČKE

Leica DISTO S910, X4, X3 i Leica BLK3D mogu da kombinuju podatke rotacije, ugla i rastojanja da bi se proizvele visoko precizne mere od tačke od tačke (P2P). 

DISTO S910 je samostalni P2P uređaj. Laserski merač udaljenosti (LDM) integrisan je sa Smartpivot nosačem koji se sklapa u kućište S910 i pruža podatke o rotaciji i uglovima. S910 može izvršiti merenja P2P iz blizine bez stativa koristeći priloženi Smartbase stalak.

Za dugačka P2P merenja gde se koristi pokazivač, ili kada se radi više snimaka za merenje površine složene ravnine, ili kada je poželjan rad bez ruku, FTA 360-S adapter za stativ koji otključava puni potencijal S910. Koristeći 4x digitalni zum i FTA 360-S, S910 može da izvrši P2P merenja do udaljenosti od 300m.

DISTO X3, X4 i BLK3D takođe mogu izračunati P2P merenja ako su upareni sa DST360 adapterom.

DST 360 sadrži integrisani senzor rotacije koji radi sa senzorima ugla i LDM-ovima u X3, X4 i BLK3D da bi se dobili podaci potrebni za izračunavanje P2P merenja.

PAMETNO MERENJE
ODREĐENIH POVRŠINA

Izmerite složene ravni u trodimenzionalnom prostoru izvodeći više P2P mjerenja sa jedne lokacije.

INTEGRIŠITE P2P MERENJA U VAŠIM CAD PROCESIMA RADA

PRIKUPLJANJE PODATAKA
U CAD FORMAT-u

Snimanje podataka o izmerenim tačkama u DXF formatu omogućava da se dimenzije izgrađenog objekta dalje lako obrađuju u CAD rešenjima. Datoteke su dostupne za preuzimanje putem USB veze. 2D DXF datoteke idealne su za precizno vizuelno prikazivanje planova poda ili rasporeda zidova, a 3D DXF datoteke vam pružaju podatke izmerenih tačaka u 3D za dalju obradu.

* Samo DISTO S910

LEICA DISTO PLAN APP

Funkcija „Measure Plan“ ili „Measure Facade“ podržava P2P tehnologiju, što omogućava kreiranje detaljnih planova poda ili zidova, uključujući otvore za vrata i prozore. Kada završite, jednostavno izvezite svoje planove kao dxf ili dvg datoteku u vaše željeno CAD rešenje.

REAL-TRANSFER
TAČNIH PODATAKA

Povežite svoj DISTO putem WiFi-a na laptop i prenesite bilo koji broj izmerenih tačaka u realnom vremenu. Leica DISTO transfer sa Plugin-om za vaš OS takođe podržava prenos podataka u AutoCAD® i BricsCAD®.

Podaci se mogu preneti i u drugi softver drugih proizvođača. Na ovaj način možete odmah u potpunosti iskoristiti prednost svog softverskog rešenja i verifikovati skupove podataka ili kreirati ugrađene modele.

DISTO X3
Domet do 150m
Unutrašnja upotreba
P2P Tehnologija sa DST 360 Adapterom
Prenos podataka u aplikaciju
DISTO X4
150m Measuring Range
Unutrašnja i spoljna upotreba
P2P Tehnologija sa DST 360 Adapterom
Prenos podataka u aplikaciju
DISTO S910
Domet do 300m
Unutrašnja i spoljna upotreba
Integrisana P2P Tehnologija
Prenos podataka u aplikaciju
Prenos podataka u CAD
Kreiranje DXF fajlova u daljinomeru

LEICA DISTO X3 P2P - KOMPLET

Za unutrašnje merenje od tačke do tačke

LEICA DISTO X4 P2P - KOMPLET

Za spoljašnje merenje od tačke do tačke

LEICA DISTO S910 PRO KOMPLET

Napredni paket za spoljašnje merenje