Planet SkySat snimci - dostupni u 50 cm

Sredinom tekuće godine Planet je odlučio da spusti orbitu SkySat satelita sa ciljem poboljšanja prostorne rezolucije snimaka sačinjenih sa ovih satelita. Uspešnim spuštanjem SkySat satelita na nižu orbitu prostorna rezolucija SkySat satelitskih snimaka poboljšana je sa 80 cm na 50 cm za orto proizvod.

Ovo poboljšanje omogućava korisnicima da steknu pouzdaniji uvid u stanje na terenu i dodaje detaljniji kontekst donošenju odluka zasnovanih na informacijama. Ova novost je značajna, kako za komercijalne korisnike i civilni vladin sektor, tako i za korisnike u bezbednosnom sektoru kao što su vojska, policija ili bezbednosne agencije.

Pored spuštanja SkySat satelita, u orbitu je lansirano i 6 novih satelita, pa sada sa ukupno 21 SkySat satelitom u orbiti, nudimo mogućnost snimanja više puta u toku dana, više od bilo kog komercijalnog dobavljača. Imamo mogućnost snimanja u proseku 5 do 10 puta dnevno u oblastima koja su tradicionalno vrlo zahtevna za snimanje.

Jutarnji 50 cm snimak, Edenville Dam, SAD
© 2020 Planet

Popodnevni 50 cm snimak, Edenville Dam, SAD
© 2020 Planet