Dodatni alati za lakše i efikasnije izbegavanje, lociranje i pronalaženje podzemnih instalacija

Pribor za detekciju

Leica DA generatori signala

Leica Digisistem dodaci proširuju primenu i domet lokatora kablova i DIGITEX generatora signala.

Dodaci pomažu u lakšem otkrivanju i pronalasku ukopanih instalacija, koje pružaju slab signal ili bez prepoznatljivog signala, a takođe se mogu koristiti za pronalaženje nekih nemetalnih instalacija.

Više informacija >

Trace rod - vodič za signale

Trace Rod je vodič za digitalno generisan signal koji omogućava lociranje i praćenje svih nemetalnih cevi,  plastičnih cevi i bužira, betona i šamotnih cevi, odvoda, kanala … Sastoji se od bakrenog jezgra sa omotačem od fiberglasa. Umetnite vodič i gurnite ga duž linija koje želite locirati. Spojite ga na odašiljač / generator signala (Leica DA220 / DA230 / ULTRA) i signal detektujte na površini lokatorom (DD100, DD200, ULTRA).  Takođe možete brzo, lako i tačno odrediti lokaciju pokidane (oštećene) kanalizacione cevi pomoću vodiča Trace Rod. Vodič je dostupan u dužinama od 50m i 80m.

MAXiSONDE (8kHz i 33 kHz)

Sonda veličine 55 mm sa dvostrukom frekvencijom može se koristiti za praćenje duboko ležećih odvoda, kanalizacije i drugih komunalnih instalacija kojie ne odaju prepoznatljiv signal (betonske, plastične cevi, itd.). Deluje poput predajnika signala, može se priključiti na širok raspon opreme i ima domet do 12 metara dubine.

Digimouse (8 kHz i 33 kHz)

Kompaktna sonda sa dvostrukom frekvencijom koja se može koristiti za praćenje odvoda, kanalizacije i drugih neprovodnih komunalnih instalacija, cevi, itd. . Deluje poput predajnika signala, može se priključiti na širok raspon opreme i ima domet do 5 metara dubine.

MultiClamp (512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz)

Ova 80-milimetarska stezaljka je idealno rešenje za jako zagušene podzemne prostore gde pokušavate da pronađete određeni kabl ili instalaciju. Koristi se zajedno sa Digitex / DA generatorom signala.

SignalClamp (33 kHz)

Ova 100 mm stezaljka je idealno rešenje za jako zagušene podzemne prostore gde pokušavate da pronađete određeni kabl. Koristi se zajedno sa Digitex / DA generatorom signala.