Autorizovani Leica Geosystems servis

Servisni paketi (GPS)

Redovan servis

Redovan servis predstavlja servisni paket usluga koje se obavljaju periodično svake godine i to kod istrumenata koji  se ne koriste u radu u otežanim uslovima. Cilj ovog servisnog paketa je obezbeđivanje neometanog funkcionisanja instrumenta i održavanje njegove tačnosti.

Uz ovaj servisni paket korisnik može da bira između dva servisna serifikata: Plavi, čija je cena uključena u sam servisni paket i Srebrni, koji se doplaćuje.

 

Kompletan servis

Kompletan servis je servisni paket koji se preoručuje na svake tri godine ili u zavisnosti od uslova u kojima se instrument koristi, u kraćim intervalima.

Uz ovaj servisni paket, u saradnji sa našom metrološkom laboratorijom, pored ekskluzivnog Zlatnog servisnog setrifikata Vekom Geo, dobija se i Uverenje o etaloniranju.

Pregled servisnih paketa sa servisnim aktivnostima za GPS

GPSREDOVANKOMPLETAN
Ulazni test servisnim softverom
Funkcionalna provera (portovi, Kartice, LED svetla)
Dijagnostički test ME
Provera praćenja satelita
Instalacija najnovijeg softvera (po važećem maintenance datumu)
Zamena svih zaptivnih gumica
Izlazni test servisnim softverom
Čišćenje instrumenta i pribora
Izdavanje Plavog servisnog sertifikata
Izdavanje Srebrnog servisnog sertifikata●*
Izdavanje Zlatnog servisnog sertifikata
Idavanje uverenja o etaloniranju

*Srebrni sertifikat se doplaćuje