Autorizovani Leica Geosystems servis

Servisni paketi - DNA, LS i Sprinter niveliri

Osnovni servis

Osnovni servis predstavlja servisni paket za instrumente kojima nije podrebno dodatno održavanje i koji se ne koriste u radu u otežanim uslovima.

Uz ovaj servisni paket se dobija Plavi servisni sertifikat.

 

Redovan servis

Redovan servis predstavlja servisni paket usluga koje se obavljaju periodično svake godine i to kod istrumenata koji  se ne koriste u radu u otežanim uslovima. Cilj ovog servisnog paketa je obezbeđivanje neometanog funkcionisanja instrumenta i održavanje njegove tačnosti.

Uz ovaj servisni paket se dobija Plavi servisni sertifikat.

 

Kompletan servis

Kompletan servis je servisni paket koji se preoručuje na svake tri godine ili u zavisnosti od uslova u kojima se instrument koristi, u kraćim intervalima.

Uz ovaj servisni paket, u saradnji sa našom metrološkom laboratorijom, pored ekskluzivnog Zlatnog servisnog setrifikata Vekom Geo, dobija se i Uveranje o etaloniranju.

Pregled servisnih paketa sa servisnim aktivnostima za DNA nivelir

DNA nivelirOSNOVNIREDOVANKOMPLETAN
Ulazni test servisnim softverom
Čišćenje i podmazivanje sistema za fokusiranje
Čišćenje i podmazivanje osovine
Zamena svih zaptivnih gumica
Podešavanje CCD kamere
Podešavanje kompezatora
Podešavanje libele
Podešavanje končanice
Izlazni test servisnim softverom
Izdavanje Plavog servisnog sertifikata
Izdavanje Zlatnog servisnog sertifikata
Izdavanje Uverenja o etaloniranju

Optički niveliri

Kod optičkih nivelira i nivelira Sprinter serije, u mogućnosti smo da vam ponudimo pregled instrumenta kao i izdavanje Uverenja o etaloniranju. Uz pregled instrumenta izdaje se Plavi servisni sertifikat Vekom Geo, kao dokaz o pregledu instrumenta