Georadar za otkrivanje podzemnih instalacija u realnom vremenu

Stream C

Stream C je kompaktni georadar sa nizom GPR antena za lako i efikasno 3D mapiranje podzemnih instalacija, objekata ili karakteristika terena u realnom vremenu. Zahvaljujući povećanoj tačnosti, koju obezbeđuje masivni antenski niz, Stream C može automatski detektovati cevi i kablove.

Svakodnevna upotreba Stream C olakšana je ergonomskim funkcijama koje uključuju elektronsko podešavanje visine vožnje, ručnom vučom ili vučom vozilom, kao i sa motorizovanim pogonskim  točkom.

Stream C dostupan je u osnovnoj ili naprednoj konfiguraciji.

Karakteristike sistema:
 • Ogroman niz od 34 antene u dve polarizacije
  Tačna 3D rekonstrukcija mreže podzemnih instalacija dobija se u jednom skeniranju.
 • Automatsko otkrivanje cevi (APD)
  automatsko otkrivanje ukopanih cevi i kablova u realnom vremenu.
 • Kompaktne dimenzije
  male dimenzije Stream C vam omogućavaju snimanje područja koja su nedostupna većim sistemima uz istu tačnost.
 • Robusna konstrukcija
  Izrađen je prema najvišim standardima i od robusnih materijala tako da se može koristiti u teškim i zahtevnim okruženjima.
 • 3D radarska tomografija
  tomografija u realnom vremenu na kartografskoj pozadini uz pomoć GPS-a ili totalne stanice.
 • Profesionalni premer podzemlja
  Brzo izradite digitalne karte podzemih instalacija jer se otkrivene cevi, kablovi i ukopani objekti automatski prenose u CAD i GIS formate.

 

Prednosti Stream C uključuju:
 • Visoka produktivnost
  Istraživanja se izvode samo u jednom smeru kako bi se obezbedilo optimalno otkrivanje  uzdužnih i poprečnih cevi;
 • Nije potrebna napredna obuka
  sistem automatski otkriva i locira položaj cevi u realnom vremenu i prikazuje ih na ekranu;
 • Smanjen zamor korisnika
  zahvaljujući elektronskom podešavanju visine vožnje i motorizovanom pogonskom točku;
 • Olakšava velika istraživanja
  Sistem se može vući ručno ili vozilom, povećavajući brzinu prikupljanja podataka (do 6 km/h).

SOFTWARE

OneVision

OneVision je napredni softver za prikupljanje GPR podataka  koji omogućuje gledanje otkrivenih ciljeva u realnom vremenu, mapiranje objekata na licu mesta i GPS navigaciju. Ovaj moćni alat može se koristiti sa nizom IDS  antena prilikom izvođenja analize konstrukcije puteve ili mostova.

OneVision je moćna aplikacija za naprednu pretragu sa integrisanom navigacijom, koja sadrži:

 • Tomografiju u realnom vremenu na kartografskoj pozadini (npr. Google Maps, GeoTIFF i KML)
 • Podesive ekrane koji daju prikaze sa GPR radarskih karata (B-scan i T-scan), radarskom tomografijom (C-scan) i kartografijom
 • Alati za planiranje pretrage
 • Kontinuirano praćenje GPR antena i GPS statusa
 • Upravljanje pretragom sa interaktivnim i ciljanim mapiranjem na licu mesta, kao i pregledom i uređivanjem otkrivenih ciljeva.
 • Prikaz uživo geografske putanje

OneVision je dostupan za:

 • Stream C
 • Stream X
 • RIS MF Hi-Mod
 • RIS Hi-Pave
 • RIS Hi-Bright ima softverski modul GRED HD 3D Bridge za naknadnu obradu prikupljenih podataka.

OneVision osigurava povećanu produktivnost i smanjene troškove. Ostale pogodnosti uključuju:

 • Trenutno donošenje odluka uz detekciju ciljeva na licu mesta u realnom vremenu
 • Prepoznavanje cilja uklanja potrebu za posebnom obukom ili specijalistima
 • Potpuna pokrivenost je obezbeđena u samo jednom prolazu sa integrisanim funkcijama akvizicije i navigacije
 • IQ karte

 

IQMaps

IQMaps je nova softverska aplikacija za naknadnu obradu podataka i naprednu analizu GPR podataka, koja omogućava lako korišćenje softvera.  Radno vreme je smanjeno, a paralelno je uvedena obrada podataka u realnom vremenu, kao i  napredno upravljanje ciljevima i 3D vizualizacija.

Stream C Video

Rešenje kompaktnog niza za 3D mapiranje podzemnih objekata i karakteristika u realnom vremenu.