Georadar za opsežna 3D mapiranja terena i podzemnih instalacija

Stream X

Predstavljamo novi koncept za opsežno 3D mapiranje podzemnih instalacija i geoloških struktura. Stream X je IDS-ov radar koji se vuče vozilom, a Stream X antene pokrivaju 2m široku traku u samo jednom prolazom.

Kako bi se postigla potpuna pokrivenost područja istraživanja, višestruki prolazi se mogu kontrolisati složenim sistemima  pozicioniranja i namenskim softverom za navigaciju. Nakon što se pokrije željeno područje, pretraga se može jednostavno proveriti i zatim naknadno obraditi uz IDS OneVision softver.

Stream X je idealno rešenje za mapiranje:
 • Opsežnu  pretragu arheoloških nalazišta
 • Detekciju podzemnih objekata
 • Identifikaciju i mapiranje šupljina, anomalija
 • Detekciju podzemnih rezervoara
 • Provera i raščišćavanje prostora pre izgradnje objekata
Karakteristike sistema:
 • Ogroman niz antena : Stream X može biti opremljen sa tri različite konfiguracije antena od 16 do 48 kanala. Tokom rada minimalan razmak skenova antena u Stream X georadaru može biti samo 4 cm.
 • Različite frekvencije (200 MHz ili 600 MHz) : Stream X može biti opremljen sa 16-kanalnim nizom antena od 200 MHz kako bi se postigla najbolja penetracija. Povećajte rezoluciju sa 24 – 48 kanalnim nizom od 600 MHz.
 • Mehanički okvir : Čvrsti mehanički ram koji je testiran u terenskih uslovima i okruženjima teškim za rad.
 • 3D tomografija : Najbolji podzemni 3D model pretrage trenutno dostupan na tržištu georadara.
Prednosti Stream X uključuju:
 • Smanjenje troškova u podzemnim istražnim postupcima uz pružanje više informacija o sastavu tla ili mogućim objektima;
 • Povećana efikasnost : Sposobnost detektovanja anomalija prisutnih u tlu, kao i oblika istih;
 • Brzo i precizno snimanje čak i na neravnom terenu;
 • Visoka produktivnost : do 1 hektar/sat i namenska platforma za naknadnu softversku obradu;
 • Najveća rezolucija podataka sa razmakom antene od samo 4 cm

SOFTWARE

OneVision

OneVision je napredni softver za prikupljanje GPR podataka  koji omogućuje pregled otkrivenih ciljeva u realnom vremenu, mapiranje objekata na licu mesta i GPS navigaciju. Ovaj moćni alat može se koristiti sa nizom antena prilikom izvođenja analize konstrukcije mosta.

OneVision je moćna aplikacija za naprednu pretragu sa integrisanom navigacijom, koja sadrži:

 • Tomografiju u realnom vremenu na kartografskoj pozadini (npr. Google Maps, GeoTIFF i KML)
 • Ekrane koji daju prikaze sa GPR radarskih karata (B-scan i T-scan), radarskom tomografijom (C-scan) i kartografijom
 • Alati za planiranje toka pretrage
 • Kontinualno praćenje statusa GPR i GPS-a
 • Upravljanje pretragom sa interaktivnim i ciljanim mapiranjem na licu mesta, kao i pregledom i uređivanjem
 • Prikaz uživo geografske putanje

 

OneVision je dostupan za:

 • Stream C
 • Stream X
 • RIS MF Hi-Mod
 • RIS Hi-Pave
 • RIS Hi-Bright ima softverski modul GRED HD 3D Bridge za naknadnu obradu prikupljenih podataka

 

OneVision osigurava povećanu produktivnost i smanjene troškove. Ostale pogodnosti uključuju:

 • Trenutno donošenje odluka uz detekciju na licu mesta u realnom vremenu
 • Prepoznavanje cilja uklanja potrebu za posebnom obukom ili specijalistima
 • Potpuna pokrivenost je obezbeđena u samo jednom prolazu sa integrisanim funkcijama akvizicije i navigacije
 • IQ karte

IQMaps je nova softverska aplikacija za naknadnu obradu podataka i naprednu analizu GPR podataka, koja omogućava lako korišćenje softvera.  Radno vreme je smanjeno, a paralelno je uvedena obrada podataka u realnom vremenu, kao i  napredno upravljanje ciljevima i 3D vizualizacija.