Pametna vizuelizacija podataka za podizanje detekcije podzemnih instalacija na sledeći nivo

uViewer

Aplikacija uViewer je softversko rešenje za otkrivanje podzemnih instalacija, jednostavno za korišćenje i vizuelizaciju detektovanih podzemnih instalacija u 2D/3D i proširenoj stvarnosti.

uViewer može da uveze otkrivene ciljeve sa Ground Penetrating radara (GPR) kao i ne-GPR lokatora (tj. lokatora kablova), veoma poboljša prikaz podataka kako bi se otkrivanje ciljeva i mapiranje instalacija podiglo na viši nivo. uViewer je dizajniran da radi na licu mesta sa bilo kojim GNSS sistemom za pozicioniranje, kao i da poboljša korisničko iskustvo i intuitivnost upotrebe putem pametnih uređaja (tj. telefona i tableta). Konkretno, aplikacija koristi:

  • Vizuelizaciju podzemnih detektovanih objekata u 2D i 3D;
  • Vizuelizaciju otkrivenih podzemnih objekata u proširenoj stvarnosti – sa preklapajućim slikama tla snimljenim kamerom ugrađenom u pametni uređaj;
  • Funkcionalnost Pipe Finder – softver vodi korisnike na terenu da odrede tačnu poziciju prethodno otkrivene mete (uključujući udaljenost, pravac i dubinu);
  • Digitalna karta sa koordinatama i ažuriranim informacijama o ciljevima.