U realnom vremenu na terenu imate lokalne koordinate

VekomNet transformacija

Od maja 2018. svim korisnicima VekomNet GNSS Mreže na raspolaganju je naš novi servis slanja transformacionih parametara putem RTK poruka.

Ovaj servis vam omogućava da u realnom vremenu na terenu imate lokalne koordinate u Gaus-Kriger projekciji koje su saglasne koordinatama koje bi ste dobili transformacijom koordinata korišćenjem Grider Web servisa RGZ-a.

Na ovaj način vam je:

  • olakšana priprema podataka za teren – ne treba da transformišete tačke u UTM projekciju
  • olakšan i ubrzan rad na terenu jer na licu mesta imate raspoložive koordinate i kote koje možete uneti u totalnu stanicu i nastaviti sa merenjem.

Karakteristike servisa:

  • Transformacioni parametri se šalju putem standardnih poruka  RTCM 24
  • Kompletna 3D transformacija – koordinate su u GausKriger zoni 7 a visine u datumu „Trst“
  • Rezultati su saglasni sa transformacijom Gider Web aplikacije RGZ-a
  • Servis je raspoloživ za kompletnu teritoriju Srbije

Pristup servisu:

Da bi ste koristili ovaj servis potrebno je da konfigurišete vaš rover i da izaberete neku od sledećih pristupnih tačaka (Mountpoint):

  • iMAX_CS
  • VRS_CS
  • SingleSite_CS

Uputstva za podešavanja Leica prijemnika Sistema 1200, GPS900, GS09, Viva i Captivate možete preuzeti pomoću linkova koji se nalaze na dnu ove stranice.

Napomena:

Ovaj servis nije zvaničan već je njegova prvenstvena namena da našim korisnicima olakša korišćenje GNSS rovera na terenu. Korisnici su i dalje obavezni da za predaju podataka merenja za poslove iz nadležnosti RGZ-a i dalje koriste zvaničnu web aplikaciju Grider Web.

Korisnicima se takođe, u cilju izbegavanja eventualnih razlika usled korišćenja različitih matematičkih modela u postupku računanja transformacije koordinata od strane različitih proizvođača opreme, preporučuje i provera dobijenih rezultata merenjem kontrolnih tačaka ili upoređenjem koordinata dobijenih ovim servisom sa koordinatama dobijenim korišćenjem Grider Web sevisa.