Fotogrametrijsko generisanje 3D geoprostornih podataka

Agisoft Metashape

Agisoft Metashape je nezavisni softverski paket koji vrši fotogrametrijsko procesiranje digitalnih fotografija i generisanje 3D geoprostornih podataka koji se dalje koriste u GIS aplikacijama, dokumentovanju i očuvanju kulturnog nasleđa i 3D vizuelizaciji. 

Sofisticirano implementirana tehnika digitalne fotogrametrije pojačana kompijuterskom inteligencijom rezultuje pametnim automatizovanim algoritmima koje u jednu ruku lako može savladati početnik u svetu fotogrametrije a opet sa druge strane mogu dosta ponuditi profesionalcu koji proces rada može adaptirati mnogobrojnim specifičnim zahtevima  i velikom broju različitih podataka.

Kroz mnogobrojne studije slučaja Metashape potvrđuje svoju lidersku poziciju kada je u pitanju kreiranje kvalitetnih i preciznih rezultata.

Vekom-Metashape-01

Mogućnosti softvera: 

 • Fotogrametrijska triangulacja                              
 • Generisanje i editovanje gustog oblaka tačaka                           
 • Generisanje i tekstura 3D modela                                  
 • Kreiranje sfernih panoramskih fotografija                                  
 • Podrška za širokougaone kamere (fisheye)                                
 • Podrška za sferne i cilindrične tipove kamera                                       
 • Klasifikacija gustog oblaka tačaka                                  
 • Kreiranje i eksport DEM-a                                   
 • Kreiranje georeferenciranog ortomozaika                                  
 • Editovanje seamlinija ortomozaika                        
 • Podrška za markere i razmernike                                   
 • Podrška za kontrolne tačke                                 
 • Automatsko prepoznavanje kodiranih i nekodiranih markera                                       
 • Procesiranje multispektralnih snimaka                                      
 • Generisanje i računanje vegetacionih indeksa                                                                             
 • 4D modeliranje za dinamičke scene                                
 • Python kodiranje                                     
 • Procesiranje na mreži