Radite pouzdano u svim uslovima uz najvišu tačnost merenja

Leica Nova TS60 – najtačnija totalna stanica na svetu

Nova Leica Nova TS60 je najpreciznija totalna stanica na svetu, namenjena da isprati vaše najzahtevnije projekte. Vrhunska tačnost merenja uglova od 0.5” i merenja dužine od 0.6mm + 1ppm omogućavaju vam rad na najvišem nivou, čak i u najtežim uslovima. Bilo da je u pitanju kiša, magla, prašina, sunce, treperenje vazduha ili refleksija, TS60 nudi najbrže ponovno pronalaženje prizme u slučaju prekida dogledanja 

Nova TS60 dolazi sa Leica Captivate, softverom koga odlikuju brojne aplikacije jednostavne za korišćenje a koje pokrivaju sve vaše merne zadatke. On pomaže da kompleksne podatke intuitivno pretvorite u realistične i upotrebljive 3D modele. Da bi ste vaš rad na terenu učinili još produktivnijim Dynamic Lock funkcionalnost, koja je sada integrisana u TS60, omogućava automatsko pronalaženje pokretne prizme, eliminišući potrebu za stajanjem i čekanjem. Zauzmite stanicu brže koristeći revolucionarnu AutoHeight funkciju; jednostavno pritisnite  dugme i počnite sa radom na vašem novom projektu. 

Kada koristiti Leica Nova TS60: 

  • Najviša tačnost za poslove obeležavanja u građevinsim projektima: prenos projekta, navođenje pre-fabrikovanih elemenata na pravu poziciju 
  • Merenje u referentnim mrežama za građevinske i infrastrukturne projekte: definisanje mreže koristeći precizna merenja uglova i dužina 
  • Merenje zgrada i objekata: stanje mostova/analiza prohodnosti, BIM i izvedeno stanje 
  • Provera pre-fabrikovanih elemenata u brodogradnji i kod vetro-generatora: provera izvedenog stanja i kontrola dimenzija 
  • Monitoring merenja: permanentno ili kampanjsko praćenje mostova, zgrada i čeličnih konstrukcija 
  • Kontrola šina i tunelskih profila kod železnica 

Pametna totalna stanica

TS60 obezbeđuje najbolje merne performanse zahvaljujući automatskom i kontinualnom prilagođavanju uslovima na terenu, bilo da je u putanju kiša, magla, prašina, sunce, treperenje vazduha ili refleksija.

Nikada ne gubite prizmu

Zaboravite na gubljenje prizme. ATRplus će obezbediti da vaša TS60 prati prizmu bez prekida i ignoriše sva druga ometanja koja se mogu pojaviti na terenu.

Vaš Leica Nova TS60 instrument možete kompletirati nekim od softverskih rešenja: 

  • Leica Infinity: korisnički orijentisan geoprostorni kancelarijski softverski paket za profesionalce; savršeni alat za upravljanje, obradu, analizu i kontrolu kvaliteta podataka izmerenih na terenu 
  • Brojni Hexagon softverski paketi i softveri selektovanih partnera 

Za još bolje iskustvo u korišćenju vašeg TS60 instrumenta, iskoristite prednosti Programa Aktivne korisničke podrške Leica Geosystems Active Customer Care. Naša globalna mreža iskusnih profesionalaca je uvek na raspolaganju da pruži pomoć. Osim toga, vi možete kontrolisati troškove koristeći neki od Paketa korisničke podrške što vam daje sigurnost da ste pokriveni bilo kad i bilo gde.