Dodaci za oblake tačaka u popularnim CAD sistemima

Leica CloudWorx

Leica CloudWorx CAD dodaci dozvoljavaju korisnicima da efikasno rade sa velikim oblacima tačaka direkno u CAD sistemu na koji su navikli. Koriste se osnovni CAD alati i čitav niz specijalizovanih komandi za oblak tačaka koji donosi CloudWorx.

CloudWorx donosi jednostavne alate za pregled i pravljenje preseka oblaka tačaka koji omogućavaju:
  • Ubrzavanje prilikom kreiranja 2D crteža
  • Modelovanje 3D objekata
  • Poboljšanje svakodnevnog rada
  • Olakšavaju kreiranje modela izvedenog stanja
  • Pojednostavljuju konteksno modelovanje
Moćni alati za modeliranje i iscrtavanje elemenata omogućavaju:
  • Modeliranje izvedenog stanja cevovoda I drugih 3D konstrukcija,
  • izradu 2D I 3D modela terena I još mnogo toga
Leica CloudWorx dodaci su dostupni za širok spektar aplikacija: