Vrhunska preciznost i efikasnost

Leica FlexLine TS07

Leica FlexLine TS07 je manuelna totalna stanica koja omogućava lako i efikasno merenje i obeležavanje u  projektima koji zahtevaju srednju ili visoku tačnost..

Profesionalci koji se bave merenjima u građevinarstvu i inženjerstvu, topografijom ili premerom  mogu iskoristiti brojne prednosti koje im TS07 pruža u rešavanju svakodnevnih zadataka:

  • Građevinske firme imaju prednost u minimalnom gubitku vremena njihovih ekipa na terenu da bi završili projekte na vreme i u okviru budžeta.
  • Geodetske firme se mogu osloniti na najveću izdržljivost na tržištu, što povećava izvesnost planova.
  • Geodete rade brže merenjem više tačaka u toku dana uz manje grešaka i manje izlazaka na teren.

Leica FlexLine: Nova generacija manuelnih totalnih stanica
Nova Leica FlexLine serija je bazirana na dokazanom konceptu proizvoda, koji donosi revoluciju u svet geodetskih merenja skoro 200 godina. Za razliku od drugih proizvođača manuelnih totalnih stanica na tržištu, manuelne totalne stance Leica Geosystems su fokusirane na obezbeđivanje najvišeg kvaliteta, najnižih troškova korišćenja i najdužem trajanju u industriji, omogućavajući korisnicima da rade sa specijalizovanim rešenjima uz najbolje performanse.

AutoHeight: Revolucija u merenju visine instrumenta
TS07 prva na svetu nudi opciju automatskog merenja visine instrumenta. AutoHeight funkcionalnost  omogućava da instrument automatski izmeri i setuje visinu. Na ovaj način izbegava se ručno merenje i eliminišu se kritične greške u toku zauzimanja stanice jer ova opcija koristi laser iz instrumenta za merenje visine do markera na terenu i njeno automatsko prosleđivanje u softver za merenje.

Leica FlexField softver: Moćan, intuitivan i jednostavan za korišćenje
TS03 koristi Leica FlexField softver, programski paket koji je intuitivan i jednostavan za korišćenje. Praktične procedure, razumljiva grafika i ikone obezbeđuju brzo učenje i u toku rada na terenu. Vrhunskim elektronskim daljinomerom možete meriti dužine na prizmu i laserski.

Servis i podrška: Globalno, lokalno i najbolje u klasi
Korišćenjem opcionalnog pristupa mobilnom internetu, TS07 se može povezati sa kancelarijom za potrebe transfera podataka kao i za daljinski pristup instrumentu od strane Leica Geosystems podrške i servisa. Kroz program Aktivne Korisničke Podrške (Active Customer Care) i myWorld korisnički portal, korisnici imaju pristup najnovijim verzijama softvera, servisu i podršci kao i mySecurity bezbednosnim podešavanjima. Ako je mySecurity aktiviran, poseban mehanizam obezbeđuje blokiranje ukradenih uređaja tako da se više ne mogu koristiti.

Radite brže

Merite veći broj tačaka u toku radnog dana, zahvaljujući bržim mernim procedurama (beskonačni zavrtnji, triger taster, zavrtnji na obe strane instrumenta, vrhunski daljinomer i još mnogo toga), u kombinaciji sa jednostavnim a moćnim FlexField softverom. Ubrzajte obuku za rad sa instrumentom, koristite prednosti ergonomije instrumenta i pouzdanost. Smanjite greške i naknadna snimanja.

Koristite bez problema

Povećajte produktivnost i smanjite zastoje pouzdajući se u instrument koji jednostavno radi, a uz to ima i globalnu mrežu podrške i servisa.

Izaberite uređaj koji je napravljen da traje

Čak i posle godina korišćenja u teškim uslovima (blatnjavi tereni, prašina, pljuskovi, ekstremna toplota ili hladnoća), FlexLine još uvek radi sa istim nivoom poverenja tačnosti i pouzdanosti.

Kontrolišite svoju investiciju

Kvalitetni instrumenti su naš standard već skoro 200 godina, i zbog toga možete računati da je vaša investicija sigurna i da nema dodatnih troškova tokom celokupnog radnog veka vašeg instrumenta.

Iskoristite prednosti mobilnog interneta

Korišćenjem mobilnog interneta možete deliti vaše podatke mnogo lakše i brže, preuzimati projekte iz kancelarije na terenu i koristite Leica Geosystems servise – kao što se Leica Exchange ili Leica Active Assist servisa.

Uštedite vreme automatskim merenjem visine instrumenta

Ova revolucionarna funkcija vam omogućava da TS07 automatski izmeri i upiše svoju visinu. Na taj način smanjujete greške i ubrzavate postupak zauzimanja stanice na terenu. AutoHeight funkcija je raspoloživa kao opcija na TS07.
Automatsko merenje visine instrumenta
Pogledajte kako vam revolucionarna AutoHeight funkcionalnost može pomoći u merenju visine instrumenta.
Otkrijte novu Leica Flexline Seriju
Nova generacija manuelnih totalnih stanica: Leica FlexLine TS03, TS07 i TS10