Digitalni nivelir sa jednom tasterom – jednostavan za učenje i rad

Leica Sprinter 50

Leica Sprinter 50 – jednostavan za učenje i rad

Leica Sprinter 50 je tačan digitalni nivelir koji vam omogućava tačno merenje i čitanje letve.
Sprinter automatski određuje visinu i dužinu do letve. Navizirajte i fokusirajte letvu, pritisnite dugme, i rezultat merenja se odmah prikazuje na ekranu.
Leica Sprinter 50 je jednostavniji za upotrebu od optičkog nivelira.

Sprinter 50 je savršeni alat za svakodnevne nivelmanske zadatke. Nema više pogrešnog očitavanja.
Funkcionalnosti – namenjen smanjenju grešaka, kao što je senzor nagiba, sprečavaju merenje ako je kompenzator izvan radnog opsega. Uvek merite i očitavajte bez greške!

Naviziraj i fokusiraj
Sa vrhunskim optičkim elementima jednostavno navizirajte i fokusirajte letvu kao i kod optičkog nivelira.

 

 

Pritisni dugme
Leica Sprinter je jednostavan za upotrebu jer ima samo jedno dugme i nije vam potreban nikakav intenzivan trening.
Samo pritisnite crveno dugme kako bi izvršili merenje, to je sve što treba da uradite.

 

Čitaj
Više nije potrebno optičko očitavanje, bar kod na letvi određuje visinu i udaljenost što se prikazuje na čitljivom LCD ekranu.
Nema više pogrešnog očitavanja.

 

 

Koristite Leica Sprinter 50 kao multifunkcionalni nivelmanski alat:

Kontrola padova i visina

 

 

Iskolčavanje platformi/betonskih ploča, pravilnih rastera, merenje dužine

 

 

Kontrola izvedenog stanja, detaljni nivelman, određivanje zapremina iskopane zemlje/peska

 

 

Prednosti:

  • Smanjenje ljudske greške
  • Rad u minimalnim svetlosnim uslovima
  • Jednostavno rukovanje