Razvijen za profesionalce koji traže najviši kvalitet

Leica NA300 serija

Leica NA300 serija – za profesionalce koji traže najviši kvalitet rezultata

Leica NA300 serija automatskih (optičkih) nivelira je razvijena za profesionalce koji traže najviši kvalitet rezultata iz dana u dan. Sa mnogim preprekama i neravnim površinama na gradilištu, nivelir NA300 će izravnati i omogućiti najsigurniju izgradnju.

NA300 Serija je vaš pouzdan partner za precizna merenja i visoke kvalitetne rezultate:

  • Prepoznatljiv dizajn i dokazane tehnologije, iznutra i spolja
  • Leica Geosystems  razume izgradnju i obezbediće izravnanje za sve potrebe
  • Zaštićeni oblik za povećanje ergonomskog rukovanja istovremeno osigurava najbolje rezultate
  • Jednostavno rukovanje za brzo i tačno merenje

Jedinstven
Bez obzira da li ste okrenuti osnovnim zahtevima ili vam je potrebno više podrške, jedinstveni dizajn Leica NA300 serije automatskih (optičkih) nivelira može da se koristi u svim oblastima građevinarstva.

Tačan
Nivelir Leica NA300 Serije je projektovan za dnevne poslove izravnanja. Bez obzira na potrebe, ovi niveliri mere se sa najvećom preciznošću i tačnošću.

Jednostavan
Sa savršeno dizajniranim ogledalima izuzetno je lako da podesite horizontalnost sa najvećom mogućom tačnosti i pouzdanosti. Niveliri Leica NA300 Serija – zajedno sa svim našim automatskim (optičkim) nivelirima – su napravljeni za svakodnevnu upotrebu na bilo kojem gradilištu.

Zaštićen
Ekspertsko znanje Leica Geosystems stručnjaka sa više od 270 servisnih centara u svetu. IP54 standard obezbeđuje najviši kvalitet merenja čak i u najtežim okruženjima.

Leica NA serijaNA320NA324NA332
Standardno odstupanje na 1 km
dvostrukog nivelanja (ISO17123-2)
2.5 mm2.0 mm1.8 mm
Pojedinačno merenje na 30m

DurbinNA320NA324NA332
Orijentacija likauspravnouspravnouspravno
Uvećanje20 x24 x32 x
Objektiv36 mm36 mm36 mm
Najkraća udaljenost od osi instrumenta
do kraja
< 1.0 m< 1.0 m< 1.0 m
Vidno polje na 100m< 2.1 m< 2.1 m< 2.1 m
Multiplikacioni faktor100100100
Adiciona konstanta 0000

KompenzatorNA320NA324NA332
Radni opseg± 15’± 15’± 15’
Opseg tačnosti (standardno odstupanje)< 0.5’’< 0.5’’< 0.5’’
Osetljiost8’ / 2 mm8’ / 2 mm8’ / 2 mm

Horizontalni limb      NA320NA324NA332
Osetljiost8’ / 2 mm8’ / 2 mm8’ / 2 mm
Podela360°360°360°
Minimalni interval podele
Težina (net)1.5 kg1.5 kg1.5 kg
Operativni temperaturni opsegod –20°C do +40°Cod –20°C do +40°Cod –20°C do +40°C