Više namenska GNSS antena sa integrisanim zaštitnim kućištem

Leica AR10 GNSS Antena

Potpuno nov dizajn, zajedno sa integrisanim “ground-plane” i zaštitnim kućištem, obezbeđuju da AR10 pruži izuzetno praćenje stelita, preciznost faznog centra i redukciju višestruke refeksije signala.

Integrisano zaštitno kućište
Zahvaljujući integrisanom zaštitnom kućištu Leica AR10 sprečava nagomilavanje svega što može umanjiti kvalitete signala.NE-sferični oblik kućišta je dizjaniran za optimalni kvalitet signala a takođe i sprečava ptice da sleću na antenu, što je veoma čest izvor problema u prijemu signala kod antena sa kružnim kućištem. Aerodinamični oblik antene smanjuje i otpor vetra što zajedno sa malom težinom obezbeđuje da se Leica AR10 može montirati na različitim vrstama nosača ili na stativu. Robusna konstrukcija i UV zaštita čine Leica AR10 otpornom na ekstremne temperature, vlažnost, prašinu, so, sunčevo zračenje, zagađenje, udare i vibracije.

Superiorne performanse
Projektovana od samog početka za praćenje signala iz širokog opsega frekvencija, nova tehnologija uvedena kod Leica AR10 obezbeđuje superiorno praćenje niskih satelita, smanjenje uticaja višestruke refleksije signala i stabilnost faznog centra u kompletnom frekventnom opsegu. Potpuno nova tehnologija pojačanja signala (LNA) se koristi u cilju postizanja izuzetno niskog šuma praćenih signala. Nova LNA tehnologija ima takođe izuzetno dobro filtriranje i odbacivanje šumova smanjujući tako interferenciju i potencijana ometanja. Leica AR10 je pogodna za korišćenje sa antenskim kablovima dužine do 70 bez potrebe za pojačanjem signala.

Future proof
Za povećanje broja satelitskih sistema kao što su Evropski Galileo i Kineski Compass (BeiDou 2) izuzetno je važno imati pravu GNSS antenu. U skaldu sa “future proof” filozofijom Leica Geosystems, Leica AR10 je dizajnirana za sve postojeće i trenutno planirane signale GPS, GLONASS, Galileo i Compass globalnih navigacionih satelitskih sisitema kao i SBAS, QZSS, Gagan, OmniSTAR i druge L-band satelitske sisteme.