Satelitski snimci veoma visoke rezolucije

EUSI - European Space Imaging

Još od 2002. godine European Space Imaging (EUSI) je vodeći dobavljač satelitskih snimaka veoma visoke rezolucije i izvedenih usluga za područje Evrope i Severne Afrike.

European Space Imaging (EUSI) poseduje kontrolnu stanicu koja omogućava direktno upravljanje satelitima. Korisnici od toga imaju koristi kroz optimizovane strategije prikupljanja snimaka, prvenstvo snimanja u hitnim situacijama, fleksibilnost i procene vremenskih uslova u realnom vremenu za nova prikupljanja. Ako snimci iz bogate arhive ne odgovaraju specifičnim zahtevima vaših projekata ili su vam potrebni sveži podaci, EUSI nudi fleksibilne mogućnosti poručivanja novog snimanja: Standardno poručivanje, Hitno poručivanje i Periodično snimanje.

European Space Imaging nudi snimke sa Maxar-ove Digital Globe konstelacije koju čine sledeće satelitske platforme:

WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3, WorldView-4, GeoEye-1, QuickBird i IKONOS.

Satelitska platformaWV-4WV-3WV-2WV-1GeoEye-1IKONOS*QuickBird*
Prostorna Rezolucija31 cm31 cm46 cm50 cm41 cm82 cm61 cm
Širina pojasa snimanja13.1 km13.2 km16.4 km17.6 km15.2 km11.3 km8 km
Prosečno vreme ponovnog prelaza1 dan1 dan1.1 dana1.7 dana2.6 dana3 dana2.5 dana
Spektralni kanaliPanPanPanPanPanPanPan
+ 4 MS+ 8 MS+ 8 MS+ 4 MS+ 8 MS+ 4 MS
+ 8 SWIR
+ CAVIS
Tačnost **4 m3.5 m3.5 m4 m5 m3.5 m23 m
CE90CE90CE90CE90CE90CE90CE90

* Nisu operativni WorldView-4, QuickBird i IKONOS; Dostupni samo arhivski snimci.
** Specifikacija u nadiru na ravnom terenu.