Otkrivanje podzemih instalacija, lako, jasno i bez napora!

Leica DSX

Pouzdano otkrivanje podzemnih instalacija za svakoga – jednostavan radni proces detekcije i rezultati koje svako može da razume.

Leica DSX georadar za detekciju podzemih instalacija je pravo rešenje za kompanije koje se bave izgradnjom, popravkom i održavanjem podzemih instalacija ili geodetskih kompanija, koje se sastoji od prenosivog hardvera sa intuitivnim softverom koji omogućava lako lociranje, vizualizaciju i mapiranje podzemih instalacija – cevi, kablova, itd.

Za razliku od bilo kog drugog georadara (GPR), Leica DSX podiže produktivnost najsavremenijim softverom koji automatizuje analizu podataka i kreira 3D kartu otkrivenih instalacija na samom terenu.

Lakoća korišćenja

 • Obezbedite laku i tačnu detekciju podzemnih instalacija bez stručnog znanja
 • Kompletno otkrivanje i mapiranje instalacija u samo nekoliko koraka kroz intuitivni korisnički interfejs
 • Skenirajte bilo gde i u bilo koje vreme, čak i u uskim oblastima ili pod teškim uslovima

Brz prikaz u 2D / 3D karti snimljenih instalacija

 • Uštedite svoje vreme na lokaciji mapiranjem podzemnih instalacija u samo nekoliko minuta
 • Izvežite podatke u CAD ili BIM formatima radi daljeg korišćenja
 • Kreirajte profesionalne izveštaje prilagođene potrebama vašim  klijenata

Pouzdani rezultati otkrivanja

 • Otkrijte sve vrste podzemnih instalacija u visokoj rezoluciji kako bi se osigurale pouzdane zone izbegavanja tokom iskopa
 • Proverite otkrivene instalacije uz podršku pametnog algoritma
 • Uvoz sačuvanih pozicija ili GIS karata podzemnih instalacija koje će vam pomoći da donesete bolje odluke tokom rada.

Integrisano rešenje

 • Ponudite kompletan tok rada od skeniranja do iskopa
 • Pronađite podzemne instalacije sa visokom tačnošću
 • Napravite karte instalacija, kompatibilne sa svim referentnim koordinatnim sistemima
KORAK 1

Prikupljanje informacija

Započnite prikupljanjem karata instalacija od nadležnog komunalnog preduzeća ili lokalne opštine. Pošaljite ih u DXplore softver. Ako je moguće, idite na lokaciju pre zadatka da biste obavili vizuelni pregled. Upotrebite Elektromagnetski lokator (EML) za traženje kablova za napajanje ili metalnih cevi i označite ih na zemlji.

KORAK 2

Mapiranje instalacija sa Leica DSX georadarom

Podesite mrežu u području koje vas zanima i prikupite informacije o svim podzemnim instalacijama pomoću DSX i iskoristite odmah prednosti automatizovane obrade podataka na licu mesta. Samim tim ste odmah dobili 3D mapu otkrivenih instalacija. DSX se može koristiti zajedno sa Leica GPS / GNSS sistemima za generisanje vrlo tačnih, georeferenciranih karata. Koristite dodatne informacije iz KORAK 1 u DXplore-u tokom snimanja podataka da biste vam pomogli u finalizaciji slike instalacija.

KORAK 3

Kopajte sigurno

Označite nađene instalacije na osnovu karte ili za još veću efikasnost, pošaljite kartu podzemnih instalacija direktno na bager sa Leica MC1 softverom ili drugim Leica softverskim paketima kao što su DX Manager Mapping, Infinity, Captivate. Za dalju obradu dopunite dodatnim geoprostornim podacima.