Pristup iCON GNSS mogućnostima

Leica iCON gps 30

Osmišljen da olakša prelazak sa tradicionalnih metoda merenja korišćenjem traka i žica,na moderne digitalne metode,  iCON gps 30 je lak za korišćenje nudi ekonomična rešenja poslove merenja na gradilištu..

Opremljen sa Leica iCON field programom, iCON gps 30 može se koristiti za:

  • Povećanje produktivnosti za svaki građevinski projekat prilagođavanjem digitalnih metoda merenja
  • Definiše i dokumentuje poziciju vodovoda i kanalizacije, cevi nafte i gasa ili kablova struje i  komunikacija kao deo građevinskog projekta
  • Obeležavanje granica gradilišta za buduće građevinske radove i obeležavanje linija podele zemljišta
  • Prenos linija sa dizajna na teren u okviru projekta pejzažnog uređenja ili izgradnje puteva
  • Premer kontrolnih tačaka na zemlji za UAV procese rada

Dizajniran po ukusu operatora, iCON gps 30 je izuzetno lagan i kompaktan GNSS RTK rover, pruža konstantnu tačnost pozicije kroz napredne  RTK tehnologije.

Integrisan sa  uspostavljenim  iCON terenskim programom, skrojen po tipičnom građevinskom načinu rada, iCON gps 30 govori jezikom građevinskih profesionalaca.

 iCON gps 30 je kompatibilan sa :