3D GPR za velike površine

RIS MF Hi-Mod

Specijalizovani radarski sistem (GPR), RIS MF Hi-Mod, namenjen je pretraživanju ​​velikih područja, pružajući 3D prikaz podzemlja sa visokom rezolucijom i velikom dubinom prodiranja u tlo. RIS MF Hi-Mod poseduje sledeće funkcije :

 • End-to-end postupak obezbeđuje profesionalne rezultate u kartiranju podzemnih instalacija i anomalija
 • Specifični softverski alati za automatsko prepoznavanje ciljeva i prenos u CAD/GIS karte uz visoku produktivnost
 • Najviši nivo detekcije, kombinujući istovremeno uzdužno i poprečno skeniranje i nekoliko frekvencija
 • Modularni niz antena , jednostavan za postavljanje i rekonfiguraciju na terenu

Zahvaljujući mogućnostima radara i iskustvu arheologa, zakopani podzemni objekti mogu se otkriti visokim nivoom verovatnoće i planirati dalje aktivnosti, kao iskopavanja.

RIS MF Hi-Mod nudi:

 • Potpuno povezan tok procedura od terenske akvizicije do konačnog rezultata pretrage (karte u CAD-u ili GIS-u);
 • Robustna mehanička konstrukcija za sve urbane sredine i terene
 • Automatsko prepoznavanje cilja, automatski softverski alati pomažu operateru da lako locira cevi i kablove
 • 2D i 3D tomografija: optimizovana tomografija za trenutnu vizualizaciju otkrivenih cevi i kablova
 • Multifrekventna fuzija podataka: automatska fuzija podataka sa antena od 200 i 600 MHz
 • Automatski prenos u CAD/GIS aplikacije: otkrivene cevi i kablovi automatski se prenose u CAD ili GIS karte.

Više snage sa nizom antena za skeniranje terena

RIS MF Hi-Mod GPR georadar je opremljeno nizom višefrekventnih antena. To omogućava pretragu malih dubina visokom rezolucijom, korišćenjem antena od 600 MHz, dok garantuje otkrivanje i rad na većim dubina sa antenama od 200 MHz.

Zašto koristiti niz antena?

 • Dobijamo povezane informacije koje dolaze iz nekoliko frekventnih kanala
 • Tačno rekonstrukcija trase podzemnih instalacija u složenim situacijama
 • Obezbeđuje tačnost i produktivnost.

Ostale prednosti RIS MF Hi-Mod GPR rešenja uključuju:

 • Sve-u-jednom: dve antene u istom kućištu, sa mogućnošću izbora 200 MHz / 600 MHz ili 400 MHz / 900 MHz, pomažu operateru da locira cevi i kablove uz odgovarajuću frekvenciju za određeni parametar pretraživanja. To omogućuje prikaz dubokih i plitkih antena u realnom vremenu na istom ekranu.
 • Modularno: kućišta za antene mogu se brzo dodati u “lančanu vezu” dok su na terenu (nije potreban alat) do 8 operacija istovremeno. Kao rezultat, sistem može raditi u bilo kojem dostupnom prostoru.
 • 3D radarska tomografija: višefrekventna fuzija podataka i objedinjen postupak prikupljanja podataka omogućavaju postizanje tačnih 3D slika podzemnih površina, pomažući operateru da razlikuje pojedinačne anomalije i zakopane mete.
 • Profesionalno rešenje za otkrivanje podzemnih instalacija: rezultat se može prebaciti u nekoliko formata uključujući GIS i CAD (AutoCAD ili MicroStation) kod kreiranja izveštaja pretrage.
 • Fleksibilno: Pokreće ga IDS višekanalna kontrolna jedinica, sistem se može koristiti za rad sa svim IDS antenama

SOFTWARE

RIS MF višekanalni i  višefrekventni podaci obrađuju se namenskim softverom kako bi se u potpunosti iskoristile karakteristike sistema. Softver uključuje:

 • Glavni softver za obradu i interpretaciju podataka sadrži interaktivni prikaz više GPR sekcija uz tomografske karte i radi u CAD okruženju.
 • Relacijska baza podataka upravlja prikupljenim podacima. Softver može generisati konačnu CAD kartu instalacija ili objekata u 3D koja sadrži površinske dokaze i GPR interpretaciju.
 • Cross-polar data, namenski softver koji koristi te podatke za naknadnu obradu kako bi pružio informacije o vrsti tla.
 • Kartografski podaci se automatski generišu i sadrže sve rezultate o preseku instalacija i 2D pogledu.

 

OneVision

OneVision je napredni softver za prikupljanje GPR podataka  koji omogućava  pregled otkrivenih ciljeva u realnom vremenu, kao i mapiranje objekata na licu mesta, i uz GPS navigaciju. Ovaj moćni alat može se koristiti sa nizom antena prilikom izvođenja pretrage terena za podzemnim instalacijama, arheoloških istraživanja i istraživanja okoline, kao i   opsežnog mapiranja terena od srednjih do velikih projekata.

OneVision je dostupan za:

 • Stream C
 • Stream X
 • RIS MF Hi-Mod
 • RIS Hi-Pave
 • RIS Hi-Bright

OneVision je moćna aplikacija za naprednu pretragu sa integrisanom navigacijom, koja sadrži:

 • Tomografiju u realnom vremenu na kartografskoj pozadini (npr. Google Maps, GeoTIFF i KML)
 • Ekrane koji daju prikaze sa GPR radarskih karata (B-scan i T-scan), radarskom tomografijom (C-scan) i kartografijom
 • Alati za planiranje pretrage
 • Kontinuirano praćenje GPR i GPS statusa
 • Upravljanje pretragom sa interaktivnim i ciljanim mapiranjem na licu mesta, kao i pregledom i uređivanjem
 • Prikaz uživo geografske putanje

Ostale pogodnosti uključuju:

 • Trenutno donošenje odluka uz detekciju na licu mesta u realnom vremenu
 • Prepoznavanje cilja uklanja potrebu za posebnom obukom ili specijalistima
 • Neposredno razumevanje složenih okruženja (npr. urbanih područja) sa tomografskom kartom u realnom vremenu
 • Potpuna pokrivenost je obezbeđena u samo jednom prolazu sa integrisanim funkcijama akvizicije i navigacije

 

GRED HD – Osnovni softver za naknadnu obradu podataka
GRED HD Basic preporučuje se za osnovnu analizu prikupljenih podataka tokom naknadne obrade. Ovaj softver za naknadnu obradu, jednostavan je za korišćenje i omogućuje obradu podataka dobijenih IDS K2 FastWave softverom za akviziciju. Softver nudi opšte alate i funkcije, može se primeniti kod geologije, arheologije ili otkrivanja podzemnih instalacija ili objekata. GRED HD Basic je opremljen osnovnim funkcijama i sposoban je obraditi radargrame dobijene na terenu u 2D. Ovaj softver se preporučuje korisnicima koji treba da analiziraju podatke u kancelariji i maksimalno povećaju sposobnost interpretacije. Softver može prikazati dobijeni B-Scan (radargram) i primenjuje nekoliko vrsta filtera (uklanjanje pozadine, pojačanje, vremenski domen ublažavanja, itd.) kako bi se lakše tumačili. Takođe je moguće postaviti makro naredbe filtera za iterativno filtriranje podataka. Anomalije kao i cevi mogu se označiti direktno na ekranu. GRED HD Basic takođe može napraviti poluautomatsku rekonstrukciju slojeva i umetnuti jezgro.

 

GRED HD 3D – Napredni softver za GPR obradu i snimanje
Napredna verzija softvera za naknadnu obradu za 3D i tomografsko prikazivanje prikupljenih podataka, GRED HD 3D preporučuje se za mapiranje cevi, podzemnih instalacija i 3D analizu podzemlja. Softver daje 3D prikaz podzemlja, sa kompletnim skupom opcija za navigaciju, sečenje i označavanje anomalija. GRED HD 3D može eksportovati 2D prikaz podzemnih površina iz kojih možete najbolje interpretirati anomalije i cevi. Otkrivene cevi i kablovi mogu se označiti posebnim alatom. Odredite boju za svaku cev, označite dubinu svake i procenite dimenzije. Označene cevi tada mogu biti vidljive u 3D prikazu, 2D tomografskom rezu i tradicionalnom radargramu. Poboljšajte sposobnost interpretacije radargrama kada prikazujete više rezultata paralelno.

 

GRED HD 3D CAD – specijalizirani softver za integraciju
Posebno dizajniran da ponudi integrisani okvir za CAD i GIS, GRED HD 3D CAD kombinuje karakteristike industrijske produktivnosti sa visokom nivoom pouzdanosti. Softver nudi brzu izradu i prikaz 2D/3D tomograma u samo nekoliko minuta nakon osnovnog filtriranja. Neobrađeni podaci, strukture i objekti bilo kojeg generičkog oblika mogu se direktno izvesti u CAD ili GIS karte. Softver je u potpunosti kompatibilan sa bilo kojim GPS-om ili podacima o pozicioniranju kako bi se dobile automatski georeferencirani podaci.