GNSS prijemnici za monitoring

Leica GMX902 Monitoring prijemnici

Leica GMX902 monitoring prijemnici

Leica GMX902 Serija predstavlja prvu seriju visoko-preciznih, multi-frekventnih GNSS prijemnika dizajniranih specijalno za monitoring projekte. Važni objekti kao što su mostovi, brane, nasipi i zgrade mogu biti praćeni permanentno u ciljiu otkrivanja i najmanjih pomeranja koja ih mogu ugroziti.

U okviru GMX902 serije dostupna su dva modela – GMX902 GG i GMX902 GNSS. GMX902 GG obezbeđuje precizno praćenje GPS/GLONASS L1/L2 frekvencija sa brzinom do 20 Hz. GMX902 GNSS dodatno podržava GPS L5 i Galileo L1/E5a/E5b/E5a+b (AltBOC) i ima brzinu do 50 Hz.

Specijalizovana namena
GMX902 Serija je namenjena i napravljena za real-time monitoring projekte. Ključne karakteristike GMX900 familije su mala potrošnja (samo 1.7W), visok kvalitet merenja, jednostavnost, pouzdanost i trajnost. GMX902 serija ima robusno metalno kućište izuzetno otporno na vlagu, toplotu, hladnoću i vibracije koje se može lako montirati na različite objekte.

Integrisano rešenje
GMX902 GNSS se bez problema integriše sa Leica GNSS Spider softverom za potrebe računanja koordinata i skladištenja sirovih podataka dok Leica GeoMoS ili Leica SpiderQC monitoring softveri obezbeđuju naprednu analizu i obradu podataka, analizu pomeranja, arhiviranje podataka, proveru tolerancija, slanje obaveštenja i kombinovanje sa drugim senzorima.