podižu vaš nivo rada na viši nivo

Leica DISTO™ Aplikacije

Kreirajte skice, dodajte dimenzije na fotografiju i transferišite podatake. Pronađite pravu aplikaciju ovde!

Leica DISTO™ sketch
Sa ovom aplikacijom, jednostavno nacrtajte skicu objekata na mreži i dodajte izmerene vrednosti na crtež. Pored toga merenjima se može dodati fotografija.
Ukoliko merite i prenosite podatke sa Leica DISTO™ ubrzavate vaš proces rada.

 

 

Leica DISTO™ transfer
Ova aplikacija uspostavlja vezu sa vašim Leica DISTO™. Možete direktno da prenosite podatke sa vašeg Leica DISTO™ u Excel fajl za dalju obradu.
Takođe možete započeti merenje sa vašim Android uređajem i / ili proslediti rezultate sa Leica DISTO™ u klipbord.
Ovi rezultati se mogu lako ubaciti u bilo koju Android aplikaciju.

Aplikaciju podžavaju sledeći uređaji:
Odgovara za Leica DISTO™: D8, D3a BT, A6 i novije uređaje.
Za uređaje sa iOS i Bluetooth® 4.0
Za uređaje sa Android od V2.3.3