Kompaktan i lagan georadar

RIS One & RIS Plus

RIS ONE i RIS PLUS su najkompaktnije i najlakše GPR antene dostupne na tržištu. Ostvarite povećanu brzinu prikupljanja podataka putem visokog faktora slaganja signala, kao i uz poboljšanu dubinu prodiranja uz jednokanalne ili višekanalne (DAD) kontrolne jedinice.

Sistem je podržan antenama koje rade u frekventnom rasponu od 25 MHz do 2,6 GHz. Prilagođena rešenja dostupna su sa IDS GeoRadar kontrolnom jedinicom, koja može uključiti više antena povezanih u lancu. Karakteristike antene:

 • Odličan kvalitet podataka
 • Najveća fleksibilnost u višekanalnom lančanom povezivanju
 • Visoko slaganje signala čime se poboljšava dubina prodiranja
 • Bežična veza za praćenje trase istraživanja i lokacije zakopanih objekata;
RIS ONE i RIS PLUS idealna su rešenja za:
 • Pregled i procenu stanja podzemnih tunela;
 • Temeljna i litološka profilacija;
 • Karakterizacija preloma;
 • Profilisanje podzemnih voda;
 • Merenja temelja i šipova;
 • Istraživanja bušotina.
Prednosti RIS ONE i RIS PLUS uključuju:
 • Najveća gama antena na tržištu georadara: sveobuhvatan set antena od 25 MHz do 3,0 GHz, uključujući višefrekventne antene, antene za bušotine i rogove koji osiguravaju da je odgovarajuća oprema dostupna za pravu primenu.
 • Više od osam sati autonomne upotrebe: IDS GeoRadarova radarska kontrolna jedinica ima najmanju potrošnju energije na tržištu georadara.
 • Fleksibilno: višekanalna DAD kontrolna jedinica može pokretati bilo koju IDS Georadar antenu i do osam antena u lančanoj vezi istovremeno omogućavajući korišćenje prilagođenih konfiguracija.

SOFTWARE

Softver od terena do kancelarije

K2 FastWave – Softver za prikupljanje podataka na terenu
Dizajniran je za rad sa radarskom kontrolnom jedinicom (jednom ili višekanalnom). K2 FASTWAVE softver može podržati akviziciju do osam antena povezanih u lancu. Može prikazati dva radargrama istovremeno na ekranu u realnom vremenu tokom faze pretrage. K2 FASTWAVE poseduje opsežne alate za podešavanje parametara akvizicije i kalibraciju signala svakog kanala posebno. Procenite brzinu širenja i podesite mnoge druge parametre direktno sa početnog ekrana. K2 FastWave može konstantno pratiti status sistema, uključujući opciju alarma za svaki mogući kvar koji se može dogoditi na terenu. Postignite najbolje rezultate pretrage, mešajući podužno i poprečno skeniranje u naknadnoj obradi, sa namenskim alatom koji će vam pomoći u prikupljanju podataka u GRID režimu pretrage. Sistem se može povezati sa GPS i snimiti putanju u realnom vremenu, kao i označiti anomalije. Podaci su sačuvani u zasebnom folderu i lako im je pristupiti u fazi naknadne obrade prikupljenih podataka.

GRED HD – Osnovni softver za naknadnu obradu podataka
GRED HD Basic preporučuje se za osnovnu analizu prikupljenih podataka tokom naknadne obrade. Ovaj softver za naknadnu obradu, jednostavan je za korišćenje i omogućava obradu podataka dobijenih IDS K2 FastWave softverom za akviziciju. Softver nudi opšte alate i funkcije, može se primeniti kod geologije, arheologije ili otkrivanja podzemnih instalacija ili objekata. GRED HD Basic je opremljen osnovnim funkcijama i sposoban je obraditi radargrame dobijene na terenu u 2D. Ovaj softver se preporučuje korisnicima koji treba da analiziraju podatke u kancelariji i maksimalno povećaju sposobnost interpretacije. Softver može prikazati dobijeni B-Scan (radargram) uz primenu nekoliko vrsta filtera (uklanjanje pozadine, pojačanje, vremenski domen ublažavanja, itd.) kako bi se lakše tumačili. Takođe je moguće postaviti makro naredbe filtera za iterativno filtriranje podataka. Anomalije kao i cevi mogu se označiti direktno na ekranu. GRED HD Basic takođe može napraviti poluautomatsku rekonstrukciju slojeva i umetnuti jezgro.

GRED HD 3D – Napredni softver za GPR obradu i snimanje
Napredna verzija softvera za naknadnu obradu za 3D i tomografsko prikazivanje prikupljenih podataka, GRED HD 3D preporučuje se za mapiranje cevi, podzemnih instalacija i 3D analizu podzemlja. Softver daje 3D prikaz podzemlja, sa kompletnim skupom opcija za navigaciju, sečenje i označavanje anomalija. GRED HD 3D može eksportovati 2D prikaz podzemnih površina iz kojih možete najbolje interpretirati anomalije i cevi. Otkrivene cevi i kablovi mogu se označiti posebnim alatom. Odredite boju za svaku cev, označite dubinu svake i procenite dimenzije. Označene cevi tada mogu biti vidljive u 3D prikazu, 2D tomografskom rezu i tradicionalnom radargramu. Poboljšajte sposobnost interpretacije radargrama kada prikazujete više rezultata paralelno.