Najjednostavnija merenja

Leica Sprinter 150(M)/250M

Leica Sprinter je sve što vam je potrebno od jednog građevinskog instrumenta. Znatno povećava efikasnost u radu svojim jednostavnim korisničkim interfejsom i brojnim funkcijama:

 •     USB interfejs (samo 150M i 250M)
 •     Jednostavan meni
 •     Automatsko računanje visine i visinskih razlika
 •     Prave nivelmanske aplikacije
 •     Ugrađena memorija (samo 150M i 250M)

 

Leica Sprinter 150 za automatsko računanje visina
Sprinter 150 zadovoljava gotovo sve građevinske aplikacije, automatski određuje visinsku razliku. Unesite visinu repera, izmerite zadnju pa prednju letvu a rezultat će se automatski prikazati na ekranu. Za neprekidno merenje koristite “treking” način rada, a standardni način merenja za tačnije rezultate.

Leica Sprinter 150M/250M za naprednije poslove na gradilištu
Sprinter 150M i 250M su savršeni instrumenti za naprednije poslove na gradilištu. Imaju memoriju od 1000 merenja, koji se mogu preneti na PC preko USB- a za dalju obradu u Excel®.  Računanje visine i programi za nivelanje nivelmanskog vlaka, iskolčavanje znatno olakšavaju vaš posao. Sprinter 250M ima tačnost 0.7mm/km i program za monitoring što vam omogućuje nadzor mašina i praćenje klizišta.

Uključeni softveri za Leica Sprinter:

 • Merenje visinskih razlika (Delta height): Sprinter 150/150M/250M
 • Nivelmanski vlak (Line Levelling): Sprinter 150M/250M
 • Iskolčavanje (Cut & fill): Sprinter 150M/250M

Savremeno nivelanje:

 • Navizirajte i fokusirajte: Visoko precizna optika omogućava vam jednostavno viziranje i fokusiranje letve na način na koji ste to radili korišćenjem klasičnih nivelira.
 • Pritisnite dugme: Korišćenje Leica Sprinter nivelira je veoma jednostavno. Da bi ste izvršili merenje potrebno je samo da pritisnete crveno dugme.
 • Čitanje: Nema više potrebe za zamornim čitanjem odsečka na letvi. Barkod letva omogućava automatska merenja visinske razlike i dužine koja je prikazana na osvetljenom LCD ekranu. Ne postoji mogućnost pogrešnog očitavanja.
 • Računanje: Leica Sprinter obavlja vaša računanja, samo odaberite pravu aplikaciju na vašem jeziku. Tačni rezultati se prikazuju (za Leica Sprinter 150 – samo visinska razlika i praćenje).
 • Memorisanje:  Sa integrisanom memorijom kapaciteta do 1000 tačaka, Sprinter 150M i 250M niveliri eliminišu mogućnost greške pri zapisivanju.
 • Transfer podataka: Transfer podataka sa Leica Sprinter 150M i 250M nivelira vrši se pomoću USB kabla. Sprinter DataLoader omogućava nesmetan transfer podataka u Excel®. Takođe, merenja se mogu prebaciti i na eksterni registrator putem RS232 interfejsa.

Prednosti:

 • Povećanje produktivnosti
 • Minimiziranje ljudskih grešaka
 • Rad pri smanjenom osvjetljenju

Multijezična funkcija
Da li vaša ekipa priča različitim jezicima? Naša da! Leica Sprinter je jedini instrument svoje klase sa multijezičnom funkcijom. Ona vam omogućava izbor željenog jezika – jednostavno, samo jednim pritiskom na dugme, za poboljšanje efikasnosti.