Kompletno rešenje za detekciju i mapiranje podzemnih instalacija

Leica DS2000

Postoji mnogo objekata ispod zemlje o kojima bi ste trebali da znate. Leica DS2000 georadar lako otkriva položaj i dubinu dubokih i plitkih vodova istovremeno, prikupljajući više informacija, brže i u bilo kom okruženju.

Prikupljanje i izvoz podataka o bilo kom tipu podzemne instalacije, od fiber-optičkih kablova do kanalizacionih cevi, moguće je izvršiti sa DS2000.
U kombinaciji sa Leica CT2000 tabletom, GG03 ili GPS60 GNSS prijemnikom, DIGICAT lokatorom kablova i DIGITEX transmiterima, DS2000 je deo kompletnog rešenja Leica Geosystems za detekciju i mapiranje podzemnih instalacija koje će unaprediti vaš biznis i učiniti ga bržim i efikasnijim.

Ključne prednosti

  • Kompletno rešenje za detekciju i mapiranje podzemnih instalacija: georadar + GNSS/GIS smart antenna + inteligentni lokator kablova sa transmiterom + terenski tablet
  • Dvo-frekventna antena za simultanu detekciju dubokih i plitkih objekata
  • Lako prikupljanje podataka na terenu i njihova interpretacija u jednostavnom intuitivnom softveru DS2000 uređaja
  • Jednostavno skladištenje i izvoz podataka za dalju obradu u kancelariji
  • Lako upravljanje i manevrisanje na najkomplikovanijim radilištima
  • Ekspertsko znanje Leica Geosystems stručnjaka sa više od 270 servisnih centara u svetu
  • PROTECT by Leica Geosystems – najduža garancija na tržištu