Merite ono što vidite sa novim GNSS RTK roverom.

Leica GS18 I

Leica GS18 I GNSS RTK Rover – Zamislite moć vizuelnog pozicioniranja

Predstavljamo vam Leica GS18 I, svestrani geodetski GNSS RTK rover sa tehnolgijom Vizuelnog Pozicioniranja. Namenjen je geodetskim i drugim profesionalcima za lako i tačno merenje tačaka koje do sada nisu mogle biti merene GNSS roverom. Sada GNSS roverom možete brzo snimiti fotografije gradilišta i meriti tačke na njima, na terenu ili kasnije u kancelariji.

Fuzija različitih senzora – GNSS, IMU i kamere u jednom uređaju omogućila je kreiranje tehnologije za Vizuelno Pozicioniranje – „Visual Positioning technology“, rezultujući GNSS RTK roverom tako moćnim da vam omogućava merenje na detalju koji vidite na fotografijama. GS18 I ima sve funkcionalnosti Leica GS18 T: uz dodatak tehnologije Vizuelnog Pozicioniranja, korisnici mogu meriti tačke sa bilo koje pozicije, bilo da je štap vertikalan ili pod nagibom.

GS18 I vam omogućava:

  • Merenje skrivenih tačaka efikasnije i lakše.
  • Prikupljanje tačaka koje do sada nisu bile dostupne sa GNSS roverom.
  • Više fleksibilnosti i kontrole bez potrebe za korišćenjem dodatne opreme.
  • Snimanje stotina tačaka visokom tačnosti i za kratko vreme.
  • Brzo fotografisanje situacije vam daje mogućnost da  kasnije odlučite koje će tačke biti merene – čak i kada se situacija promeni ili uništi.
  • Merenje tačaka na slici na terenu ili u kancelariji.
  • Brzo i detaljno prikupljanje svih vidljivih detalja.

Inovativno

GS18 I je tačan i jednostavan za korišćenje GNSS RTK Rover. Koristi visoko inovativnu „Visual Positioning“ tehnologiju baziranu na savršenoj integraciji GNSS, IMU i kamere. Omogućava precizno merenje tačaka na fotografijama, na terenu ili u kancelariji. Pored toga korišćenjem prikupljenog seta fotografija možete kreirati oblak tačaka koristeći Leica Infinity što još više proširuje mogućnosti GS18 I.

Brzo

Namenjen za efikasno merenje velikog broja tačaka, GS18 I vam omogućava prikupljanje fotografija i merenje stotina tačaka u kratkom vremenskom periodu, bez potrebe da fizički postavite GNSS rover na tačku. Vreme provedeno na terenu je smanjeno, a ponovni odlasci na teren svedeni na minimum – jednom kada ste fotografisali gradilište, detalj možete meriti i kasnije kada god to poželite.

Svestrano

Moć fotografija je promenila pravila igre. Posedujući mogućnost da merite ono što vidite, sada možete izmeriti mesta koja su pre toga bila nedostupna bez potrebe da koristite dodatne alate ili se penjete uz prepreke. To vam daje fleksibilnost na terenu, oslobađa opremu i ljudstvo, zaista maksimizuje produktivnost, i povećava profit.

Terenski i kancelarijski softver

Fotografišite i merite na terenu koristeći GS18 I RTK rover, ili merite i formirajte oblak tačaka u kancelariji koristeći Leica Captivate softver. Jednostavnost korišćenja čini prikupljanje i upravljanje podacima jasnim i preciznim.

Koristite Captivate za prikupljanje i obradu podataka na terenu, a Infinity za merenje tačaka u kancelariji udobno na velikom ekranu i to bez ometanja koje mogu da prave vremenske prilike ili saobraćaj. Infinity softver je namenjen za upravljanje, procesiranje, analizu i brzu kontrolu svih terenskih podataka sa GNSS senzora, totalnih stanica, digitalnih nivelira i bespilotnih letelica.

Korisnička podrška uvek na raspolaganju

Kroz program Aktivne Korisničke Podrške globalna mreža iskusnih profesionalaca je samo na jedan klik daleko i spremna da vas iskusno vodi do rešenja problema.
• Eliminišite zastoje na terenu uz našu tehničku podršku.
• Završite poslove brže uz konsultantsku podršku.
• Izbegnite skupe ponovne izlaske na teren i uštedite na vremenu koristeći naše online servise za slanje i prijem podataka direktno sa terena.

Merite ono što vidite sa GS18 I

Snimite sve pre nego što nestane sa GS18I