Autorizovani Leica Geosystems servis

GeoKOM Servis

Tehnička ispravnost opreme uz kompetenciju operatera je najbitniji faktor za njenu bezbijednu, uspiješnu i kvalitetnu primjenu pri izvođenju svakodnevnih poslova.
U skladu sa tim, svi korišćeni instrumenti kao i prateća oprema treba da se prate i održavaju sa aspekta pravilnog funkcionisanja. Da bi upotpunio portfolio svojih usluga, GeoKOM korisnicima pruža širok spektar tehničke podrške hardvera i softvera za geodetske instrumente i opremu proizvođača Leica Geosystems AG iz Švajcarske.

GeoKOM u saradnij sa sa kompanijom Vekom koji poseduje autorizovani servis geodetskih instrumenata i opreme od strane Leica Geosystems AG iz Švicarske, svijetskog lidera u proizvodnji sistema za prikupljanje, analizu , obradu i prezentaciju geoprostornih informacija. Kao takav, Vekom servis jedini u regiji koji omogućava svojim korisnicima usluge održavanja i servisiranja geodetskih instrumenata najsavremenijom opremom, kvalifikovanim i kompetentnim osobljem i po standardima fabrike Leica.

Politika servisa je da, u skladu sa inovacijama koje predstavlja Leica, šalje zaposlene na obuke i usavršavanja, kako bi se korisnicima pružale usluge u skladu sa njihovim potrebama kao i u skladu sa tehnološkim razvojem koji prati proizvodnju geodetskih instrumenata.

Servis je uređen i opremljen tehničkim riješenjima po ugledu na radna servisna mijesta u fabrici, što omogućava obavljanje kompletne dijagnostike i servisiranja instrumenata, koji su  podržanim servisnim softverskim procedurama, propisanim od matičnog servisa Leica.

Zahtijev za uslugu servisiranja, možete nam uputiti telefonom, putem elektronske pošte ili lično.