Kompletno automatizovano određivanje postojeće geometrije pruge

Leica SiRailScan: Inteligentno 3D procesiranje

Leica SiRailScan omogućuje kompletno određivanje zatečenog stanja železničke infrastrukture. Analizom postojeće infrastrukture, uz povećanu sigurnost i smanjene troškove postižu se rezultati veoma visokog kvaliteta. Uz najbolje automatsko procesiranje u klasi, Leica SiRailScan je idealno rešenje za proveru i održavanje svih tipova železničkih mreža.

Osobine:
 • Uvoz podatka sa svih sistema za skeniranje
 • Uvoz kontrolnih tačaka kao geometrijskih objekata
 • Kreiranje preseka, poprečnih, pojedinačnih ili podužnih
 • Kreiranje/izmena geometrijskih objekata
 • 3D merenja na oblaku tačaka u odnosu na osovinu
 • Izvoz TIF, DXF, izvoz geometrijskih objekata kao DXF, izvoz ASCII fajlova, izvoz u 3DS i DGN formate, korisnički definisan izvoz
 • Automatska detekcija kolizije i analiza zasnovana na trenutnoj ili projektovanoj osovini osovini
 • Automatizovan proces za kreiranje poprečnih profila duž osovine, vektorizacija i izvoz u DXF format
 • Automatsko kreiranje geometrije šina
 • Automatsko kreiranje elemenata kontaktne mreže
 • Upoređenje projektovanog i zatečenog stanja
 • Merenje minimalnog, horizontalnog, vertikalnog i radijalnog rastojanja između slobodnog profila i profila tunela
 • Razvijanje tunela u 2D i poređenje sa projektovanim
 • Izvoz pragova kao posebnog oblaka tačaka
 • Izvoz upoređenja odstupanja pragova od idealne geometrije
 • Kreiranje orto – fotografija i orto prikaza oblaka tačaka
 • Analiza deformacija različitih vremenskih serija strukturnih objekata, merenih kinematičkim ili stacionarnim laserskim sistemima
 • Detekcija pukotina uz istovremeno određivanje veličine pukotina