Efikasno određivanje šina i padova

Leica ATrack Suite: Softver za automatsko praćenje izvedenog stanja, inženjering i optimizaciju

Leica ATrack vrši kompletnu matematičku analizu izvedenog stanja geometrijskih elemenata i parametara. Pojavio se kao odgovor na zahteve za povećanjem efikasnosti u velikim železničkim mrežama uz korišćenje grafičkog interfejsa koji je uz to i veoma korisnički orijentisa. U samo nekoliko sekundi, elementi koloseka i promena nagiba se mogu precizno sračunati i na taj način brzo uticati na bezbednost korišćenja pruge.

Leica ATrack Sute se koristi u sledećim procesima:
  • Projektovanje koloseka, uključujući poziciju i visinu, geodetska računanja
  • Ilustrovanje 2D planova i položaja koloseka sa svim parametrijma
  • Izvršenje transformacije koloseka i računanje transformacije