Jednostavna instalacija. Minimalno konfigurisanje. Laka automatizacija.

WiSen bežični geotehnički monitoring sistemi

WiSenMeshWAN® sistem nudi bežičnu dinamičku i autonomnu akviziciju podataka sa geotehničkih senzora koristeći najmoderniju tehnologiju. Automatizovano prikupljanje podataka merenja sa geotehničkih senzora, korišćenjem radio uređaja velikog dometa i SmartGateway, vam omogućava da se fokusirate na neke zahtevnije zadatke, umesto manuelnog prikupljanja i skladištenja podataka.

WiSenMeshWAN® senzori su transmiteri i prijemnici koji samostalno, putem radio veze, kreiraju dinamičku mrežu koja šalje podatke SmartGateway – centralnom uređaju. Korisnici imaju kompletnu, daljinsku kontrolu na sistemom putem direktnih ili unapred definisanih promena omogućavajući dinamičko merenje i kreiranje izveštaja sa učestalošću od 1Hz do dva puta nedeljno.

WiSenMeshWAN® proizvodni portfolio je u potpunosti kompatibilan sa Leica Geosystems i Hexagon monitoring rešenjima obezbeđujući 24/7 raspoloživost podataka za integraciju sa Leica GeoMoS ili HxGN GeoMonitoring Hub monitoring softverom.

Formirajte kompletnu sliku sa kompletnim monitoring rešenjem i kreirajte homogeni sistem koristeći geodetske, geotehnički i radarske –  InSAR podatke.

Minimalno konfigurisanje, maksimalna integracija

“Plug and play” senzori su spremni za rad odmah po montaži u okviru samo-konfigurišuće radio mreže. Više opcija za različite interfejse omogućavaju integraciju senzora drugih vodećih proizvođača geotehničke opreme (analogni / digitalni / vibrating wire).

Dugotrajan sistem

Dizajnirani za rad do 10 godina bez održavanja, uređaji imaju IP65 kao i interno napajanje i radio. Zahvaljujući robusnom industrijskom kućištu mogu biti montirani na mnogo načina, prilagođavajući se potrebama vašeg monitoring projekta.

Dinamičko merenje i izveštavanje

Povezani geotehnički senzori i uređaji automatski mere i prosleđuju podatke u unapred definisanim intervalima od 1 sekunde do dva puta nedeljno. A vi takođe možete konfigurisati sistem da merenja vrši u različitom intervalu ili da se interval menja u zavisnosti od nekih događaja.

Bežična mreža senzora

Potpuno automatizovana, enkriptovana, radio-mreža velikog dometa, sposobna za vezu na rastojanjima do 1.5km između uređaja i korišćenje “hop” tehnologije čini prikupljanje monitoring podataka veoma lakim. Za dodatna unapređenja može se dodati dinamičko rutiranje radio veze. Bežične mreže koje koriste ovu tehnologiju su robusne ali veoma jednostavne i pouzdane za prikupljanje monitoring podataka.
  • Sistemi

Kontaktirajte nas u vezi Monitoring rešenja

Kontaktirajte nas za više informacija o našim monitoring rešenjima.

Leica GeoMoS

Fleksibilno softversko rešenje za automatski deformacioni monitoring.

Leica Nova TM60 Monitoring Totalna Stanica

Upoznajte Leica Nova TM60, totalnu stanicu za projekte permanentnog ili kampanjskog monitoringa.

Leica M-Com

Prvo „plug and play“ rešenje za monitoring komunikaciju.