Najfleksibilnije rešenje

Leica iCON iXE2 - 2D System

Najfleksibilnije rešenje za 2D bager kontrolu mašina.
Leica iCON iXE2 je jednostavan multifunkcionalni 2D sistem za kontrolu mašina dizajniran da bi kopanje bilo lakše i produktivnije.

Precizan jednoosni ili dvoosni pad i kontrola dubine
iCON iXE2 prikazuje stvarnu poziciju kašike u odnosu na projektovanu visinu i nagib, što vam omogućava da brže dođete do željene visine i nagiba.

Fleksibilan i potpuno nadogradiv sistem
iCON iXE2 je potpuno nadogradiv zahvaljujući sistemu jedinstvenog PowerSnap koncepta koji omogućava trenutnu instalaciju sistema i punu kompatibilnost kontrolnih kutija. Možete početi sa jednom operacijom nagiba i nadograditi po potrebi u puni dvo-osni sistem dodavanjem senzora na kašiku, i senzora rotacije na vašem sistemu. Sa dodatnim 3D kontrolnim panelom  i GNSS senzorima dobijate veoma efikasno rešenje za 3D navođenja koji omogućava da iskopate prema dizajnu 3D modela na vašem panelu.

Ključne prednosti iCON iXE2
• Nema potrebe za proverom visina
• Maksimalizujte iskorišćenje svoje mašine i povratak investicije tako što ćete kopati na zadatu visinu iz prvog puta
• Nema više prekopavanja – kopajte do planirane visine lako i precizno. Sačuvajte materijal i troškove goriva
• Koristiti iCON excavate iXE2 na više mašina u floti. PowerSnap vam omogućava da lako i brzo zamenite kontrolne panele po potrebi

Karakteristike sistema
• Jednostavan korisnički interfejs sa intuitivnom grafikom
• Funkcionalni tasteri za instant pristup važnim funkcijama
• Mogućnost izbora referentne tačke na kašici
• Visinsko upozorenje – zvučni signal na izabranoj visini, korisno za nadzemne kablove i rade ispod mostova i unutar zgrade.
• Podrška za tilt rotator

PowerSnap
Pružajući novi nivo fleksibilnosti i udobnosti korisnika

  • Sistem je pokrenut i možete početi sa radom u kratkom vremenu
  • Brza razmena kontrolnih panela između mašina, dajući vam dodatnu fleksibilnost na gradilištu
  • Jedan držač za sve iCON excavate i iCON grade panele
  • Jednostavno i brzo uklanjanje ključnih komponenti sistema, radi bezbednosti tokom noći
  • Kontakt i bez kablova, priključak za kontrolu / Paneli
  • Funkcija bezbednog gašenja čuva vam sistem i podatke
  • Specifične postavke držača panela čuvaju postavke mašine, kao što je postavka hidraulike
  • Jedinstveno patentirano “Snap-on” & “Snap-off” rešenje