Softver za mobilno prikupljanje i mapiranje podataka

Leica MobileMatriX

LEICA MobileMatriX je terensko rešenje za interaktivno procesiranje, vizuelizaciju i održavanje geodetskih podataka.

LEICA MobileMatriX je baziran na najnovijoj ArcGIS TM tehnologiji iz ESRI ®. Razvijen za besprekoran protok podatka između terena i kancelarije, i dizajniran je specijalno za potrebe rada na terenu i prikupljanja GIS podataka. Sada je moguće bez problema proširiti ArcGIS okruženje na teren, sa direktnim interfejsom za Totalne Stanice i (TPS) i GPS/GNSS senzore. Brojne funkcije omogućavaju da se procesi akvizicije i revizije podataka znatno pojednostave. Terenske ekipe su od sada u mogućnosti da kartiraju merenja, prikupljaju prostorne i objektne podatke u realnom vremenu, istovremeno bilo gde u svetu integrišući GPS/TPS sa snagom ESRI ArcObjects softvera. Osim toga one su u mogućnosti da brzo izaberu atribute sa liste koji se dodeljuju podacima u cilju jačanja koinzistentnosti i pouzdanosti podataka. LEICA MobileMatriX omogućava više od prikupljanja podatka i kreiranja objekata; tačke i objekti mogu lako biti obeleženi. Pored toga, softver poseduje Internet sposobnosti, omogućavajući integraciju podataka sa Interneta sa vašim podacima.
LEICA MobileMatriX korisnik je bilo koja osoba koja je odgovorna za kartiranje i prikupljanje prostornih informacija, ili vrši merenja na terenu radi kreiranja i ažuriranja karata, planova i baza podataka, i pogodan je za:

 • Geodeziju i Premer Zemljišta
 • Urbano i Regionalno Mapiranje
 • Katastar
 • Javnu Bezbednost
 • Šumarstvo i Geološko kartiranje
 • Poljoprivredno Kartiranje
 • Arheologiju
 • Građevinsku Industriju
 • Prikupljanje Podataka o Okruženju
 • Saobraćajnu Infrastrukturu
 • Fotogrametriju
 • Servise i Elektro-snabdevanje

Većina današnjih terenskih podataka se nalazi u papirnoj formi, ili u obliku mapa i aero-snimaka. To doprinosi lošem servisu korisnika, niskoj produktivnosti, dugotrajnom procesu ažuriranja u kancelariji, redundantnosti i teškoj upotrebi pri lošim vremenskim uslovima.

Grafičke mogućnosti dozvoljavaju simultanu reprezentaciju podataka, merenih objekata i kvaliteta geodetskih tačaka. Ove karakteristike mogu veoma jednostavno biti editovane korišćenjem grafičkih alata i integrisane sa novim tematskim informacijama, ili novim geodetskim podacima, u bilo koje vreme. Sa dodatkom poznatog kvaliteta podataka, obezbeđeno je poboljšanje kvaliteta podataka tokom vremena.
Svi mereni i prikupljeni podaci su automatski sačuvani u ESRI Geodatabase formatu, eliminišući potrebu za konverzijom podataka između LEICA MobileMatriX i ArcGIS baza podataka. Da bi ste ažurirali vašu postojeću bazu, jednostavno upotrebite mehanizam za sinhronizaciju za transfer podataka iz kancelarije na teren i obrnuto. U cilju maksimalne kompatibilnosti sa svim sistemima, LEICA MobileMatriX omogućava korisničku interakciju sa podacima iz različitih izvora, kao što su CAD sistemi, Shape-fajlovi i rasterski podaci.

LEICA MobileMatriX je zaista najnapredniji i najprivlačniji softver za mobilno prikupljanje podataka na tržištu. Nijedan drugi terenski softver ne nudi tako visoki nivo produktivnosti i mogućnosti protoka podataka za korisnika.