Visoko-precizni GNSS post-processing softver

Bernese GNSS Softver2

Bernese GNSS je naučni, visoko-precizni softver za obradu GNSS podataka razvijen na Astronomskom Institutu Univerziteta u Bernu (AIUB).

Leica Geosystems je ekskluzivni distributer BERNESE softvera za komercijalne primene u oblasti geomatike. Istraživačke licence se direktno ispuručuju od strane AIUB .

On je korišćen od strane CODE (Center for Orbit Determination in Europe) za njihove internacionalne (IGS) I evropske (EUREF/EPN) aktivnosti. Softver je kontinualno u procesu razvoja I unapređivanja.

Bernese GNSS Softver je idealan alat za: 

 • Naučna istraživanja u geodeziji, meteorologiji i geo-naukama
 • Univerzitetske studije
 • Geodetske agencije odgovorne za visoko-precizne GNSS mreže
 • Agencije odgovorne za održavanje mreža permanentnih GNSS prijemnika
 • Komercijalne korisnike kompleksnih aplikacija koje zahtevaju visoku tačnost, pouzdanost i visoku produktivnost

Precizno procesiranje
Koristeći Bernese, možete procesirati sva opažanja prikupljena visoko-preciznim geodetskim prijemnicima (n.pr. kodna i fazna merenja na obe frekvencije). Bilo da su u pitanju statika ili kinematika, u obzir se uzimaju greške u satelitima i u prijemnicima za aplikacije u kojim se vrši obrada kodnih opažanja.

Jednofrekventni i dvofrekventni podaci se mogu procesirati u istom koraku. Korišćenje jonosferskih modela minimizuje uticaj jonosferskih kašnjenja na ocenu koordinata stanica i drugih parametara. A takođe se postiže i značajna ušteda u vremenu procesiranjem i kombinovanjem podataka različitih tipova prijemnika u istom postupku (uključujući definisanje i upotrebu varijacija faznog centra za različite tipove antena).

Novo razvijeni moćni Bernese Processing Engine (BPE) modul omogućava konfigurisanje automatskih sekvenci procesiranja. Sofisticirani primeri sadrže:

 • Precizno pozicioniranje (PPP)
 • Procesiranje baznih linija
 • Mrežno procesiranje (RINEX-to-SINEX)
 • Ocenu greške časovnika.

Linearno modeliranje za tačnu replikaciju 
Ispunjavajući zahteve najviše tačnosti, Bernese modeluje kretanje stanica i pomeranje tektonskih ploča. Osim toga, modelovanje u Bernese softveru uzima u obzir vremenski zavisne parametre kroz linearnu kontinualnu reprezentaciju za ocenu uticaja troposfere, gradijenata, orijentacije Zemlje i globalnih jonosferskih modela.

Moguće je koristiti I oceniti varijacije faznog centra za prijemnike i satelitske antene. Ovo simultano rešenje može biti primenjeno kod velikog broja različitih tipova parametara. Programi za ocenu parametara mogu biti korišćeni za:

 • Bazne linije
 • Sesije
 • Kampanje
 • Procesiranje više kampanja.

Mnoga različita kompleksna rešenja (npr, godišnje koordinate i ERP rešenja) koristeći (n.pr., dnevne) sisteme normalnih jednačina mogu biti dobijena bez re-procesiranja opažanja.

Podrška za podatke u svim formatima
Bernese potpuno kombinuje procesiranje podataka iz svih GPS, GLONASS, i GPS/GLONASS prijemnika. Takođe je moguće procesiranje i SLR opažanja do GNSS satelita. Bernese podržava internacionalne ulazne/izlazne formate:

 • RINEX sa LEO ekstenzijom
 • SP3c
 • SINEX
 • IONEX
 • Clock RINEX
 • Troposphere SINEX
 • ANTEX
 • IERS ERP

Korisnici se mogu lako kretati kroz softver koristeći novo „windows“ orijentisano okruženje, jasne ekrane za unos i programsku strukturu.  A više od 600 stranica štampane dokumentacije, prošireni „ online help“ paneli i tehnička podrška su takođe raspoloživi za maksimalnu upotrebu programa.