DOKUMENTACIJA
NA TERENU

Poboljšajte dokumentaciju o objektu fotografijama na kojima je moguće vršiti merenja u realnom vremenu.

SARAĐUJTE

Svako ko koristi BLK3D mobilni ili desktop softver može da izvrši merenja fotografijama.
Izvezite JPG ili napravite PDF izveštaj kako biste razmenili merenja sa svima kojima su podaci potrebni. 

Kako to funkcioniše?

BLK3D generiše 3D merenja sa 2D fotografija
koristeći stereo fotogrametriju i edge computing.

RECOGNIZED